Arbetstid

Jobb fem av sex helger med nya scheman

Jobb fem av sex helger med nya scheman
Lena Lindh, ordförande i Vårdförbundet Sörmland. Foto: Ulf Huett.

Ett nytt schema gör att vårdanställda i Region Sörmland bara har en av sex helger helt ledig. Facket protesterar och varnar för att det kan knäcka personalen.

Regionledningen har med anledning av coronakrisen infört en ny schemamodell för dygnet runt-verksamheten i Södermanland. De berörda jobbar i fyra dagar och är lediga två i en loop om två morgonpass, två kvällspass och två lediga dagar. Det betyder att under de sex veckor som schemat rullar är de anställda lediga i en hel helg, de övriga fem helgerna jobbar de antingen ena eller båda dagarna.

”Kan knäcka personalen”

Förändringen har mötts av protester från anställda och fack. Vårdförbundet motsatte sig schemaförändringen men den infördes ändå. Den följer lagens krav på dygns- och veckovila, men facket varnar för att det här sättet att jobba på kan knäcka den redan hårt ansatta personalen.

– Det här tycker vi är fruktansvärt urdåligt. Man behöver faktiskt umgås med sina nära och kära, allra mest nu när man jobbar med så tunga patienter som man gör. Behovet av en samvaro med familjen är ännu större än i vanliga fall, man behöver den kontrasten, säger Lena Lindh, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Södermanland.

Problem med barnomsorg

Förutom den mentala påfrestningen medför det nya schemat också stora praktiska problem för många vårdanställda som plötsligt får andra arbetstider.

– Vad gör man om man är ensamstående med barn eller har barn varannan vecka? Arbetsgivaren säger att det här ska ske i dialog med medarbetaren för att lösa barnomsorgsproblem. Men det fungerar inte riktigt så ute i verksamheterna, där finns chefer som säger att ”barnomsorg är inte mitt problem”. Så är det ju, men i vanliga fall har vi ett flexibelt schema som läggs efter de förutsättningar man har, säger Lena Lindh.

Gäller fram till i höst

Schemat gäller fram till sista augusti. Personalen får en extra ob-ersättning utöver den normala på 100 kronor i timmen på helgerna. Arbetsgivarens förhoppning med förändringen är att det ska krävas mindre personal på avdelningarna och att färre ska behöva beordras in på extrapass.

– Det här avtalet värnar medarbetarnas behov av vila och återhämtning samtidigt som vi använder resurserna på bästa sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson till Södermanlands Nyheter.

Men Lena Lindh tror inte att det kommer att fungera så i realiteten.

– Man kommer fortfarande ha de som inte jobbar heltid och så blir ju personal sjuk, så jag vet inte hur man ska lösa det här, säger hon.

Vårdförbundet i Södermanland, som är svårt drabbat av covid-19, har hittills inte förespråkat något krislägesavtal. Men om effekterna av det nya schemat blir värre än vad facket har påtalat och befarar så öppnar Lena Lindh för att kunna begära det.

Kan införas på fler håll

4:2-modellen har ledningen i Region Sörmland hämtat från Västmanland, där den införs successivt och på vissa ställen har varit i gång i cirka en och en halv vecka. Även här protesterade Vårdförbundet till en början, men fick sedan vissa förbättringar. Arbetstiden är förkortad till 36,5 timmar i veckan och utöver extra ob på 100 kronor i timmen för helgpass får de anställda en extra semesterdag. I Västmanland gäller 4:2-schemat till sista maj. Varken fack eller anställda är nöjda, men alternativen sågs som värre.

.

– Det är väldigt negativt att det blir fler helgturer, men vi har diskuterat med arbetsgivaren att avsteg får göras på schemat för dem som har specifika behov av att vara föräldrar på helgerna, vi har byggt in stöd och riktlinjer för att människor ska få sina individuella behov prövade och hänsyn tagen till dem, säger Janí Stjernström, ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

– Det här är en unik situation och i läget där man får välja mellan pest och kolera är det här ändå bättre än att arbetsgivarna lägger ut övertid på våra medlemmar. Tolvtimmarspass där man sliter ihjäl sig är vi inte intresserade av.

Janí Stjernström uppger att hon har fått signaler om att vårdarbetsgivare på fler håll i landet är intresserade av att införa 4:2-modellen under coronakrisen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida