Norska sjuksköterskeförbundet inför rätta anklagat för uppvigling

Norska sjuksköterskeförbundet inför rätta anklagat för uppvigling
Norska sjuksköterskors kommentarer på nätet har fört deras fackförbund till Arbetsdomstolen i Norge. Arkivbild: Colourbox

Kommentarer som medlemmar lämnat på Facebook används som bevis av arbetsgivarsidan.

I veckan startade rättegångsförhandlingarna i den norska Arbetsdomstolen.

Den norska arbetsgivareföreningen Spekter anser att det pågår landsomfattande aktioner bland Norsk sykepleierforbunds, NSF:s, medlemmar, att fackförbundet inte har gjort tillräckligt för att få aktionerna att upphöra och att aktionerna bryter mot den fredsplikt som gäller under kollektivavtal.

Tre extra helgpass 

Som bevis för att det rör sig om landsomfattande aktioner hänvisar Spekter i sin stämning till 184-sidor kommentarer på Facebook, i e-post och andra sociala medier efter att sjuksköterskorna på Akershus universitetssjukhus i Oslo i juni fick veta att de måste arbeta tre extra helgpass om året.

Fackets förhandlingar med arbetsgivaren om kompensation för extrapassen slutade i oenighet. Spekter anser sig ha rätt att ålägga sjuksköterskorna att arbeta oftare än var tredje helg medan NSF hävdar att begränsningen till högst var tredje helg bestämdes i både lokala och centrala avtal redan 1987, skriver tidningen Sykepleien.

Svarsinlaga på 500 sidor

Vårdfokus berättade i oktober om den 500 sidor långa svarsinlaga som NSF lämnade in till den norska Arbetsdomstolen. Där skrev NSF att det inte finns något som talar för att sjuksköterskornas kommentarer om tätare helgtjänstgöring än var tredje vecka var något annat än spontana reaktioner från frustrerade anställda – inklusive chefer – utlösta av arbetsgivarens agerande.

”NSF anser att den klagande inte har dokumenterat att förbundet, förtroendevalda eller medlemmar har brutit mot fredsplikten genom aktioner”, citerar Sykepleien från NSF:s svarsinlaga. 

Domstolen ska nu dels avgöra om överenskommelsen från 1987 fortfarande gäller, dels om yttringarna på Facebook innebär en uppmaning att bryta mot fredsplikten.

Två veckor är avsatta till förhandlingarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida