Nytt arbetstidsavtal

Satsning på AST en del av nya avtalet

Satsning på AST en del av nya avtalet
Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, är nöjd över satsningen på akademisk specialisttjänstgöring. Foto: Ulf Huett

Utbildningsanställningar för att minska bristen på specialistsjuksköterskor ingår i det nya avtalet mellan Vårdförbundet och SKL. Lisbeth Löpare Johansson är glad över samsynen med arbetsgivarparten. ARTIKELN UPPDATERAD 15:15

 En satsning på specialstjänstgöring enligt Vårdförbundets AST-modell finns med som en del i det nya arbetstidsavtalet. Förbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting är överens om att utbildningsanställningar är en lösning som kan minska bristen på specialistsjuksköterskor.

Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, är nöjd.

– Jag är jätteglad. Vi har suttit hela natten och nu är vi överens om att AST är en riktig väg för att komma tillrätta med bristen på specialistsjuksköterskor. Allra gladast är jag över vår samsyn och att vi som parter ska jobba med det här tillsammans, säger hon.

Varvar arbete med studier

Det har gått ett par år sedan Vårdförbundets styrelse beslutade att driva AST, akademisk specialisttjänstgöring, som en modell för att öka sjuksköterskors intresse för specialistutbildning. Grunden är att med full lön varva kliniskt arbete med studier. 

– Jag tycker att utvecklingen av AST har varit positiv och flera landsting och kommuner har infört vår modell. Men vi behöver få upp tempot och vår samsyn nu kommer att underlätta den processen, säger Lisbeth Löpare Johansson.

I avtalet ingår även en statlig satsning på utbildningstjänster. Enligt Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, rör det sig om ett betydande belopp.

– Jag kan inte nämna någon summa ännu, men det är rejält med pengar som avsätts från professionsmiljarden vi nu förhandlar om. Det är bra, både för sjuksköterskors karriärmöjligheter och för att kunna lösa kompetensbristen, säger han.

I avtalet betonas också att det är sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som arbetsuppgifterna kräver. Även det är Lisbeth Löpare Johansson positiv till. Bra, tycker hon, att det blir tydligt att utbildning och fortbildning inte bara är upp till den enskilda sjuksköterskan utan även arbetsgivarens ansvar.

Fokus på övriga medlemsgrupper

Dessutom ska Vårdförbundet och SKL gemensamt inventera tillgången på specialister. En del av arbetet ska fokusera på förutsättningar för specialisering för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Är det här avtalet så bra att det räcker för att komma tillrätta med bristen på specialistsjuksköterskor?

– Den bristen måste mötas på flera sätt. Med bra villkor till exempel. Lön, ansvarsområden och möjligheter till karriär är viktiga delar. Men jag ser det här som en resa mot sådana förbättringar, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Finns det något du skulle velat ha med i avtalet som inte finns där?

– Inte som jag kan komma på just nu, men nu fortsätter ett stort arbete såväl nationellt som lokalt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida