Så vill medlemmarna förändra Vårdförbundet:

Arbetstider och löner. Det är vad mer än hälften av de drygt 200 motionerna till Vårdförbundets kongress handlar om. Inte oväntat vill medlemmarna ha högre lön och kortare arbetstid.

3 oktober 2008

35timmar i veckan är ett populärt mål, inte minst i Örebro, som motionerat flitigt – nästan tjoget fullt på temat 35 timmar kommer därifrån. Många är korta och kärnfulla, som Anna Landerholms. Hela texten lyder: »Förkortad arbetstid, 35 timmar/vecka.«

Mer utförligt beskriver barnmorskan Eva Nordlund vad den nya arbetstidslagen har inneburit för henne och hennes kolleger på förlossningen på Huddinge (del av Karolinska universitetssjukhuset). Med exempel på olika brytpunkter visar hon att det krävs flera extra arbetsdagar (eller -kvällar) per tioveckorsperiod för att få ihop tillräckligt antal arbetade timmar för att fylla en heltidstjänst. Hennes lösning blir densamma som Anna Landerholms: sänkt arbetstid – med bibehållen lön.

Också en handfull förslag när det gäller förbättringar för dem som nattarbetar har lämnats in.

Med närmare 60 motioner på temat arbetstid kommer ämnesområdet på andra plats när det gäller antalet motioner.

Ännu fler, drygt 60, handlar om löner och andra ersättningar. Trettio motioner har samlats ihop under samlingsrubriken Högre lön, medan resten tar upp ersättningarna för ob, övertid, jour och beredskap.

Också motionerna om Vårdförbundets inre organisation är många till antalet, närmare 40. De tar upp frågor med en stor spännvidd – från it-lösningar för avdelningarna och behovet av en medlemsalmanacka till chefsfrågor och Vårdförbundets tillhörighet till tco (motionären förespråkar att förbundet söker medlemskap i Saco). Flera motioner tar upp stadgefrågor – och förbundsstyrelsen kommer att föreslå kongressen att besluta om en stor stadge­översyn till kongressen 2011.

Några av motionerna som rör medlemsavgifter behandlades på kongressens första dag i maj.

Inom ämnesområdet vård har det kommit två motioner som gäller ambulanserna – båda förespråkar ett förbud mot privata entreprenader. Ingrid Ohlsson, Sollefteå, vill ha skärpta regler för vem som får arbeta under eget ansvar på kem lab och blodcentral, medan Åsa Berglund, Stockholm, med hänvisning till utvecklingen av vårdvalssystem vill skärpa kraven på att vård ska ges på lika villkor också till socialt utsatta grupper, äldre, psykiskt sjuka och barn. Hon pläderar också för att genusperspektivet ska beaktas.

Elisabeth Flygare, Västra Götaland, vill i en motion inom ämnesområdet utbildning och yrke att förbundet ska driva på akademiseringen av medlemmarnas yrken, bland annat genom ett forum på hemsidan med en ordentlig beskrivning av vad som krävs för de olika nivåerna.

Åsa Kuivonen, också Västra Götaland, vill å sin sida att sjuksköterskor med den äldre utbildningen inte ska behöva läsa en massa omvårdnad för att kunna gå vidare. Erfarenhet måste kunna generera poäng, hävdar hon.

I flera motioner tas specialistutbildningarna för såväl sjuksköterskorna som de biomedicinska analytikerna upp. Bland annat föreslår avdelning Jämtland at- och st-tjänstgöring för sjuksköterskor efter modell från läkarutbildningen.

Helena Larsson, Norrbotten, efterlyser insatser från Vårdförbundet så att sjuksköterskor med den äldre utbildningen kan läsa in omvårdnad b och c på arbetstid.

Under rubriken samhällsfrågor redovisas två motioner om miljön. Mats Runsten, Skåne, hänvisar till Vårdförbundets perspektivbrytande roll och vill att klimatfrågan blir en viktig punkt på kongressens dagordning, medan Monica Wettainen Ström, Norrbotten, efterlyser en miljöpolicy inom förbundet.

Till varje avsnitt i motionshäftet finns ett avsnitt som redovisar fakta inom ämnesområdet och i förekommande fall Vårdförbundets tidigare ställningstaganden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida