arbetstider

Ständig natt ger 32 timmars arbetsvecka i Skåne

Ständig natt ger 32 timmars arbetsvecka i Skåne
Alf Jönsson, regiondirektör Region Skåne och Mats Runsten, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne är överens.Foto: Region Skåne

Vårdförbundet har i dag träffat en överenskommelse med Region Skåne som innebär att de som arbetar ständig natt får en genomsnittlig arbetstid på 32 timmar per vecka. ARTIKELN UPPDATERAD 20:25

19 december 2016

De nya tiderna ska gälla redan från 1 januari 2017 och införas successivt senast i maj. Jämfört med det tidigare centrala avtalet sänks arbetstiden med drygt fyra timmar i veckan för de som arbetar enbart natt.

– Vi är nöjda att vi nu tillsammans med våra medarbetare och Vårdförbundets medlemmar kan fortsätta utveckla den skånska hälso- och sjukvården, säger regiondirektör Alf Jönsson och Mats Runsten, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne, i ett gemensamt pressmeddelande.

Kortare arbetstid vid rotation

Den lokala avsiktsförklaring som undertecknats i dag innebär även att det centrala avtal om kortare arbetstid för de som arbetar skift dag, kväll och natt som nyligen träffats av Vårdförbundet och SKL, ska börja gälla i Skåne från 1 januari 2017. Enligt det centrala avtalet skulle det vara infört senast mars 2018.

De som arbetar på rotationsscheman får en arbetsvecka på 36 timmar och 20 minuter om man jobbar 20 procent natt eller mer och en arbetsvecka på 34 timmar och 20 minuter vid 30 procent natt eller mer.

Speciallösning för förlossningen

Men det blir speciallösningar för förlossningsvården, och även andra avdelningar som till exempel intensivvårdsavdelningar. Där kommer de som arbetar rotation att få kortare arbetstid än det centrala avtalet: 34 timmar och 20 minuter vid 20 procent natt och 32 timmar vid 30 procent natt eller mer.

Dagens avsiktsförklaring ska nu omformas i lokala avtal och arbetet med det ska börja omgående.

Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne, är nöjd med överenskommelsen och påpekar att det här är betydligt bättre än det centrala avtal som träffats mellan Vårdförbundet och SKL.

Många som berörs

– Det kommer att innebära kortare arbetstid för så många av våra medlemmar och jag hoppas att flertalet kommer att känna sig nöjda över detta, säger Mats Runsten.

Överenskommelsen innebär också att Region Skåne kommer att teckna kollektivavtal med Vårdförbundet om AST, akademisk specialisttjänstgöring, som innebär att sjuksköterskor får specialistutbilda sig med full lön.

– Vi är också överens om att förkortningen av arbetstiden inte ska medföra någon avräkning i kommande lönerevision, säger Mats Runsten.

Många detaljer återstår ännu att lösa, bland annat vad som ska hända med de barnmorskor i Helsingborg och Ystad där Region Skåne ensidigt infört kortare arbetstid än 32 timmar för de som arbetar natt.

– Vi är överens om att hitta lösningar som till exempel ekonomisk kompensation.

 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida