Arbetstider

Vårdförbundet i Skåne har fått förslag på lokalt nattavtal

Vårdförbundet i Skåne har fått förslag på lokalt nattavtal
Behovet av barnmorskor som ersätter de som sagt upp sig är stort. Både Region Skåne och bemanningsföretag utlovar höga ersättningar till barnmorskor som kan tänka sig att arbeta i Malmö. Arkivbild: Mostphotos

Om de nattbarnmorskor som har sagt upp sig i Malmö slutar står förlossningsvården i Skåne inför en kris vid årsskiftet. Det brådskar för Vårdförbundet och Region Skåne att komma överens om ett lokalt arbetstidsavtal som kan stilla missnöjet.

15 december 2016

Missnöjet med ohälsosamma arbetstider i Skåne har varit starkt en längre tid. Den senaste gruppen att säga upp sig var nattbarnmorskor på förlossningen i Malmö. Tio barnmorskor saknas när de som har sagt upp sig slutar. Det skulle innebära att Sveriges tredje största stad står utan fungerande förlossningsverksamhet vid årsskiftet.

Möte i går

Uppsägningarna sker på enskilda anställdas egna initiativ och Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, vet inte mycket om dem. Däremot hoppas han att det snart ska finnas ett lokalt nattarbetstidsavtal som gör medlemmarna nöjda. I går träffades fackligt förtroendevalda och Region Skånes arbetsgivarrepresentanter.

– Vi pratade länge och arbetsgivaren presenterade ett förslag till arbetstidsavtal som gäller alla medlemmar i regionen som arbetar natt. Det är ett omfattande förslag och vi behöver tid på oss för att gå igenom det. Vi ska överväga innehållet och återkomma efter helgen, säger Mats Runsten.

Han vill inte lova att de har tänkt färdigt då. Det är mycket information att ta ställning till och mycket att räkna på. Om det är ett förslag som skulle få medarbetare som har sagt upp sig att ta tillbaka sin uppsägningar vet han inte.

– Men vi fokuserar på att få till ett nattavtal som är bra för alla – inklusive dem som är så missnöjda att de har sagt upp sig.

Inget hinder för lokala avtal

Det kan dröja till 2018 innan de villkor som förhandlades fram i det centrala nattarbetsavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting börjar gälla. Mats Runsten räknar inte med att det ska dröja så länge i Skåne.

– Här finns en vilja från bägge parter att få fram ett lokalt avtal snabbt. Men det får inte gå så fort att det inte har ett substantiellt värde. Mer än så kan jag inte säga.

Uppsägningarna på förlossningen i Malmö är den mest akuta krisen i Region Skånes sjukvård just nu. Men tidigare har även barnsjuksköterskor i Helsingborg och intensivvårdssjuksköterskor i Kristianstad sagt upp sig i protest mot ohälsosamma arbetstider.

– Missnöjet med arbetstiderna bland våra medlemsgrupper är utbrett. Förhoppningsvis blir det bättre. Det som är bra med att vi nu har ett centralt avtal är att det inte finns något hinder mot att sluta lokala avtal – även långt ut i verksamheterna, säger Mats Runsten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida