Telefonsjuksköterskor vann strid om nattillägg

Telefonsjuksköterskor vann strid om nattillägg
Mimmie Ekestubbe, förtroendevald för Vårdförbundet, är glad över att hon och kollegerna på Vårdguiden i Halland får nattillägg, men hade gärna sett pengar retroaktivt.

Även sjuksköterskorna på Vårdguiden i Halland får nu extra betalt för nattarbete, över ett och ett halvt år efter de sjukhusanställda.

– Man kan lugnt säga att det har varit en kamp. Det har pågått sedan november 2013 då samtliga sjuksköterskor som jobbar ständig natt på sjukhusen i Halland fick ett tillägg på 3 000 kronor i månaden, beräknat på heltid. Oss glömde man bort, vi sitter ju inte fysiskt på sjukhusen, säger Mimmie Ekestubbe.

Hon är förtroendevald för Vårdförbundet och en av nio sjuksköterskor som jobbar ständig natt på 1177 Vårdguiden i Region Halland. Eller egentligen är de åtta stycken, för den sista vakanta tjänsten tillsätts först i augusti. Vakanta tjänster har hört till vardagen ända sedan Mimmie Ekestubbe började 2010.

Måttet var rågat

Hon berättar att det krävs lång erfarenhet för att kunna jobba på sjukvårdsupplysningen, i många fall uppemot 10-15 år. Av den anledningen är ingångslönen högre. Men när sjuksköterskorna på sjukhusen fick nattillägg minskade löneskillnaden.

– Vi har tjatat om det här så länge, att man måste höja lönerna för att göra det attraktivt att jobba här, och för att kunna behålla personal. Men ingenting har hänt. I januari var måttet rågat, då började tillägget även gälla inom psykiatrin. Vi var de enda som stod utanför, säger Mimmie Ekestubbe.

Ärendet drogs i långbänk

I det läget beslutade verksamhetschefen och avdelningschefen att skicka en framställan om nattillägg till ansvarig driftnämnd inom regionen. Men eftersom framställan inte hade gjorts på ett helt korrekt sätt dröjde det till i maj innan driftnämnden tog upp frågan.

– De gav tummen upp, men skickade i sin tur ärendet till regionstyrelsen för beslut. Men när ingenting hände under försommaren insåg vi att det skulle dra ut på tiden. Nästa möte var nämligen i september. Då beslutade vi att ta kontakt med Hallandsposten, annars hade ingenting hänt, säger Mimmie Ekestubbe.

Tidningen hörde av sig till regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M) som lovade att på egen hand besluta i frågan, genom ett så kallat ordförandebeslut.

Nu är allting klubbat och klart, nattilläget betalas ut från och med juni månad.

Behoven har styrt

Mats Eriksson håller inte med om att frågan har dragit ut på tiden.

– Det har aldrig varit tal om att nattillägget skulle gälla alla, utan det har varit behoven som styrt. Det var därför införandet skedde i den här ordningen. Bara för att någon vill ha ett tillägg så sker det inte per automatik. Regionkontoret måste göra en bedömning om det är rimligt och rätt, säger han till Vårdfokus.

Så ditt beslut beror inte på att Hallandsposten tog upp ärendet?

– Nej, det har gått enligt gängse ordning. När underlaget var framme så fattade jag ett ordförandebeslut.

Sjuksköterskorna som jobbar på sjukvårdsupplysningen är glada över att någonting äntligen har hänt. Men de är besvikna över att inte få pengar retroaktivt för alla de månader de stod utan tillägg.

”Tänker fortsätta kämpa”

– Det känns som ett slag under bältet. Vi är proffsiga och gör ett bra jobb men har inte fått samma morot som alla andra. Varför erkänner de inte bara att de har dragit ut på det här, att de har gjort fel? Svårare än så är det inte. Nu är förtroendet för arbetsgivaren sargat. Vi tänker fortsätta kämpa, säger Mimmie Ekestubbe.

Samtidigt finns en risk att pengarna dras tillbaka. Det ordinarie politiska beslutet om nattillägg är nämligen tidsbegränsat till den sista mars 2016. Under hösten ska en utvärdering genomföras för att se om det har gett önskad effekt. Först efter det fattas beslut om en eventuell förlängning.

– Tar de bort tillägget även för oss så tycker jag att de gör bort sig totalt. Om vi inte kan få tillägget retroaktivt så borde vi åtminstone få behålla det lika länge som det gällt för sjukhuspersonalen, säger Mimmie Ekestubbe.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida