Varbergs sjukhus ska spara – men återgår till två helger av fem

Varbergs sjukhus drar åt svångremmen. Antalet anställda ska minskas och fler ska arbeta helg, meddelade sjukhusdirektören i dag. Men samtidigt återgår man till helgtjänstgöring två helger av fem.

21 oktober 2009

I år går verksamheten på Varbergs sjukhus med ett underskott på 75 miljoner. I dag lade sjukhusdirektören Anders Dybjer därför fram ett sparpaket.

Under de senaste tolv månaderna har lönerna på sjukhuset i Varberg ökat med över åtta procent.

– Det är långt över avtal. Och även om den inte är lika hög som i våras måste löneökningstakten ned, säger Anders Dybjer.

Utesluter inte varsel

Totalt anställningsstopp, naturlig avgång och indragna vikariat är några av de metoder som ska minska utgifterna. Anders Dybjer utesluter inte varsel av fast anställd personal. Men det är i första hand bland kringpersonalen; kärnverksamheten vården vill han helst inte röra.

En ökad samordning inom sjukhuset i Varberg och mellan Varberg och länssjukhuset i Halmstad är en annan åtgärd i sparpaketet. Medicin- och akutkliniken bildar ett område och de opererande specialiteterna ett annat. Röntgenkliniken hamnar under sin motsvarighet i Halmstad.

Två helger av fem?

Samtidigt öppnar han för en återgång till arbete två helger av fem.

– Arbete varannan helg är möjligen billigare på kort sikt, men om man långsiktigt vill behålla kompetensen på sjukhuset gynnas det av en något glesare helgtjänstgöring, säger han.

Priset får bland annat betalas av dem som i dag jobbar måndag till fredag. De kommer att också få arbeta helg framöver. Vissa avdelningar kommer att övergå till femdygnsvård (måndag till fredag) och bemanningsenheten, det vill säga sjukhusets interna vikariepool, ska bantas.

Gemensamma team

Det blir enligt Anders Dybjer möjligt när verksamhetsområdena blir större.

– Vi kommer också att skapa gemensamma professionella team mellan sjukhusen inom olika specialiteter. Det leder till en minskad sårbarhet, säger Anders Dybjer.

Målet är, säger sjukhuschefen, att åtgärderna ska införas den 1 januari och få full effekt 1 april 2010. Under resten av året ska de förhandlas med de fackliga organisationerna.

– Jag är medveten om att åtgärden kommer att få kännbara konsekvenser, men vi kan inte bemanna med mer personal än vi har budget för. Det här är en nödåtgärd året ut, sedan måste vi genomföra fler åtgärder som har effekt både på kort och lång sikt, säger Anders Dybjer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida