Vårdförbundet vägrar skriva fler lokala nattavtal

Vårdförbundet vägrar skriva fler lokala nattavtal
Vårdförbundet vill sätta press på arbetsgivaren att fixa bra nattvillkor, som inte bara är lokala. Arkivbild: Mostphotos

Omdiskuterad strategi kan på kort sikt göra att medlemmar i olika delar av landet får ännu färre kolleger och sämre arbetsmiljö.

15 januari 2015

Vårdförbundet har bestämt sig för att säga nej till alla nya lokala nattavtal, trots att de på kort sikt skulle kunna ge bättre arbetsförhållanden för de medlemmar som berörs.

Vill sätta press

Förbundet vill pressa arbetsgivarna att i stället förbättra villkoren för nattarbete i det viktiga och betydligt mer långsiktiga centrala kollektivavtalet – de allmänna bestämmelserna, AB – som förhandlas med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Strategin får konsekvenser på flera håll i landet.

Dalarna: Kräver nattavtal

I Dalarna har läkarna vid kirurgin i Falun nyligen gått ut i lokalpressen och krävt att landstinget återinför sjuksköterskornas nattavtal som togs bort för två år sedan, som gav kortare arbetstider till samma lön.

Sedan villkoren försämrades har det blivit allt svårare att anställa sjuksköterskor till tidigare populära delar av sjukhuset. Läkarna är djupt oroade. Bristen på sjuksköterskor har tvingat kirurgkliniken att stänga mer än var fjärde vårdplats, vilket går ut över patienterna. Oppositionen i landstinget har snabbt gjort frågan till sin och kräver nu att ett nytt lokalt nattavtal för sjuksköterskorna utreds.

Att arbetsmiljön blivit sämre och att mycket beror på dåliga nattvillkor är en verklighet som Vårdförbundets lokalordförande i Dalarna, Kerstin Erlandsson, känner igen. Hon vet att många medlemmar vill ha tillbaka nattavtalet och hon tänker absolut driva frågan om bättre nattvillkor.

– Men vi kan inte teckna något nytt lokalt avtal, säger hon.

Sunderby och Skåne: Nej till bättre villkor

Ett annat krisdrabbat sjukhus längre norrut är Sunderby sjukhus utanför Luleå. Här sitter vårdchefen Elsa Lehtonen och knåpar på förbättrade nattvillkor som hon tror starkt på och som hon snart ska presentera för Vårdförbundet. Men hon kommer också att få nej. Trots att sjuksköterskebristen och den pressade arbetsmiljön på Sunderby sjukhus till stor del beror på dåliga nattvillkor tänker Vårdförbundet i Norrbotten inte teckna några fler lokala nattarbetsavtal.

I Skåne gäller samma sak. Trots att regionen nu erbjuder ”väldigt bra villkor” i ett förslag till nytt lokalt arbetstidsavtal, berättar vice lokalordföranden Susi Nilsson.

Snart upp till diskussion

I stället uppmanas lokala arbetsgivare – som vill eller känner att de måste förbättra nattvillkoren för att få ordning på arbetsmiljön, klara rekryteringen och i slutändan vården – att ta kontakt med sin egen centralorganisation SKL och driva frågan där.

Vårdförbundets styrelse fattade beslut om den här arbetstidsstrategin i början av oktober förra året, efter att alla 21 lokalavdelningars ordförande träffats i förbundsrådet och kommit överens. På nästa förbundsstyrelsemöte ska strategin upp till diskussion på nytt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida