Att skuldbelägga ungas sexualvanor fel väg att gå

Det är inte upp till barnmorskan som rådgivare att värdera hur många sexualpartner en ung människa har. Däremot att samtala om risktagande. Det säger Barnmorskeförbundets vice ordförande Catharina Zätterström med anledning av en debattartikel.

Från att prata om avhållsamhet till att skuldbelägga är steget inte långt. Och tillbaka dit vill inte barnmorskan Catharina Zätterström gå.

– Att börja predika avhållsamhet är inte rätt väg att gå, då blir vi inte trovärdiga. Det känns som att stiga tillbaka flera sekler, säger hon apropå den debatt som uppstått efter en artikel i Dagens Nyheter i söndags.

I debattartikeln påtalar några läkare och barnmorskor att ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar inte har brutits trots stora insatser, bland annat kampanjer för ökad kondomanvändning. De vill i stället få unga att skjuta på sexdebuten och att människor ska begränsa antalet sexualpartners och refererar bland annat till Uganda, där förekomsten av hiv har gått ned efter en stor satsning.

Ingen bra parallell

En sådan parallell går inte att dra, kommenterar Catharina Zätterström, eftersom förutsättningarna i Uganda är helt annorlunda än i Sverige.

Att artikelförfattarna lyfter fram förespråkare för avhållsamhet och trohet som förebilder avfärdar hon.

– Det känns helt främmande. Den unga människan måste själv få välja vilka och hur många han eller hon ska ha sex med. Det är inte upp till mig som barnmorska och rådgivare att värdera antalet sexpartner. Däremot måste det finnas utrymme för fördjupade samtal om risktagande, vilket inte alltid hinns med på ungdomsmottagningarna i dag, säger Catharina Zätterström.

Klamydiaepidemin en stor fråga

Bland barnmorskor i Barnmorskeförbundet och på ungdomsmottagningarna diskuteras om möjligheter att begränsa smittspridningen. Hur klamydiaepidemin ska kunna brytas är en mycket angelägen fråga.

– Vi diskuterar hur vi ska göra och hur vi ska kunna bli bättre, men inte om avhållsamhet och trohet.

Bland de svårigheter som Catharina Zätterström och hennes kolleger tampas med när de vill komma till rätta med smittspridning, är hur de ska nå fler unga män. Nu är bara mellan 14 och 20 procent av besökarna på ungdomsmottagningarna män.

– Det behöver vi bli bättre på, konstaterar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida