Även i Skåne är elevjournaler från konkursade John Bauer på drift

Även i Skåne är elevjournaler från konkursade John Bauer på drift
Två skolsköterskor har anmält till Ivo att journaler från nerlagda friskolor inte går att finna. Arkivbild: Colourbox

Skolsköterskor varnar för att diagnoser och vaccineringar missas. (Uppdaterad kl 14.55)

22 januari 2014

Som Vårdfokus tidigare har berättat anmälde den medicinskt ansvariga skolsköterskan i Halmstad i november förra året att elevhälsojournaler från den nerlagda John Bauerskolan inte hade  kommit till skolhälsovården på elevernas nya skolor.

När John Bauer gick i konkurs i somras valde flera elever att gå över till kommunala skolor. I Halmstad fick de tillgång till pappersjournalerna, men inte till de digitala. ”En patientsäkerhetsrisk eftersom viktig information om eleverna uteblir”, skrev skolsköterskan för den kommunala gymnasieskolan i sin anmälan.

Ofullständiga journaler

För bara några dagar sen inkom en ny lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, från Kävlinge kommun i Skåne. När skolhälsovården, med föräldrarnas medgivande, fick kopior på journaler från regionarkivet i Lund visade det sig att de inte var sammanhållna och att vissa läsår saknades.

Dessutom hade friskolan använt ett digitalt journalsystem som skolhälsovården inte kommer åt.

I båda fallen påpekar skolsköterskorna att förlusten av journaler kan leda till patientsäkerhetsrisker som att diagnoser missas eller att det sker under- eller övervaccinering.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida