Barnmorskan – i familjens tjänst

Årets tema ”Hälsosamma familjer — nyckeln för framtiden” ligger helt i linje med hur vi arbetar här i länet. Att träffa familjerna också efter förlossningen är ett roligt sätt att arbeta, säger Ingrid Haglund, samordningsbarnmorska i Jämtland, på den internationella barnmorskedagen.

I Jämtland byter mödravårdscentralerna namn till barnmorskemottagningar. Dels för att barnmorskor har många fler arbetsuppgifter än mödravård, dels för att de vänder sig till båda föräldrarna.

-Redan under graviditeten lägger vi ner allt mer arbete på att det ska bli bra för familjen. Och vi tycker att papporna är med mycket före förlossningen. Men vi har ännu inte hittat någon lösning på hur vi kan få dem att vara med även i bvc-verksamheten, säger Ingrid Haglund.

Som på många andra ställen i landet flyttar barnmorskemottagningarna ihop med bvc, socialtjänsten och öppna förskolan i familjecentraler.

– Traditionellt är barnmorskor stora fixare, men det är inte rimligt, varje yrkesgrupp ska ta hand om det den är bäst på. När vi arbetar tillsammans så här som vi gör på familjecentralerna kan vi med tillförsikt släppa ifrån oss de delar som till exempel socialtjänsten är bättre på. Vi har en nära samverkan som gynnar föräldrarna, konstaterar Ingrid.

Arbetar tillsammans

Den gravida får genast veta att de olika yrkesgrupperna på familjecentralen arbetar tillsammans. Beteckningen föräldrautbildning är i Jämtland utbytt till föräldrastödsverksamhet och man arbetar med sammanhållna föräldragrupper från tiden före förlossningen till och med första året på bvc. Bvc-sköterskan är dessutom med i gruppen en gång före förlossningen och barnmorskan en gång på bvc efter.

– Eftersom vi har lokaler ihop kan jag gå in på öppna förskolan och vara tillgänglig för frågor, bokningar eller samtal då jag har en ledig stund. Det är roligt att träffa familjerna då barnen har blivit lite större.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida