Bra skydd mot flertalet sjukdomar i vaccinationsprogrammet

Bra skydd mot flertalet sjukdomar i vaccinationsprogrammet
De allra flesta barnen i Sverige är vaccinerade mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Arkivbild: Mostphotos

Men i fjol drabbades ovanligt många av kikosta.

1 september 2015

För andra året i följd presenterar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Läkemedelsverket en gemensam rapport över utfallet av barnvaccinationsprogrammet.

Jämfört med förra årets rapport är det bara kikhosta, allvarliga pneumokockinfektioner och mässling som sticker ut.

Trots god vaccinationstäckning ökade förekomsten av kikhosta kraftigt under 2014.

Inte sedan 2007 har så många fall inrapporterats. Antalet rapporterade fall bland spädbarn – 121 stycken – trefaldigades jämfört med 2013.

Yngsta spädbarnen drabbas

– Det är de ovaccinerade yngsta spädbarnen som drabbas hårdast av kikhosta. Därför är det viktigt att sjukvården är uppmärksam och noga att ta prover på vuxna äldre syskon, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Förekomsten av invasiv pneumokocksjukdom minskade däremot i alla åldersgrupper, även bland vuxna, vilket enligt Folkhälsomyndigheten troligen är en indirekt effekt av barnvaccinationsprogrammet.

Även antalet rapporterade fall av mässling minskade betydligt förra året jämfört med 2013.

Hög vaccinationstäckning

Vaccinationstäckningen totalt sett var fortsatt hög. Över 97 procent av barn födda 2011 var vaccinerade mot sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (se faktaruta).

Över 95 procent av eleverna i årskurs sex var vaccinerade med två doser av vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund.

I fjol var 82 procent av flickorna födda 1999–2002 vaccinerade med minst en dos mot HPV, humant papillomvirus, som kan orsaka bland annat livmoderhalscancer.

Barnvaccinationsprogrammet…

...omfattar skydd mot tio sjukdomar:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • allvarlig sjukdom av Haemofilus influenzae (Hib)
  • allvarlig sjukdom av pneumokockermässlingröda hundpåssjukainfektion med HPV (endast flickor)

Utöver det erbjuds barn i definierade riskgrupper vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida