Bup i Stockholm får hård kritik

Bup i Stockholm får hård kritik
Ivo kritiserar bup-kliniken för att isolera ungdomar på ett sätt som bryter mot lagen. Arkivbild: Mostphotos

Myndigheten kräver åtgärder mot att ungdomar isoleras på ett sätt som bryter mot lagen. Två chefer avgår.

20 februari 2014

”Inte så allvarligt som det beskrivs”, sa chefsläkaren vid barnpsykiatriska kliniken i Stockholms läns sjukvårdsområde, om en anmälan som påstod att barn spändes fast i bälte, tvångsinjicerades och isolerades för ofta och av fel anledningar.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, tog däremot anmälan på allvar och gjorde en oanmäld inspektion i oktober förra året. Nu kommer myndighetens beslut där de bland annat kräver att vårdgivaren ser till att handläggningar av tvångsåtgärder uppfyller lagen och att personalen informeras om klinikens rutiner.

Beslut som bryter mot lagen

Ivo riktar särskilt in sig på tvångsvården. Myndigheten anser att tvångsåtgärder där ungdomar isoleras, eller avskiljs, sker på ett sätt som bryter mot lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

– Vi ser allvarligt på bristerna när det gäller tvångsåtgärderna. Man har inte följt regelverket, säger Marie Collberg, inspektör vid Ivo.

Avskiljning får bara ske om det är nödvändigt för att skydda andra patienter eller om patienten är så aggressiv och störande att vården av medpatienterna försvåras. De förutsättningerna uppfylls inte, enligt Ivo.

Efter att medierna rapporterat om bristerna vid bup-kliniken beslöt Stockholms läns sjukvårdsområde att göra en intern utredning. I den fann man inte att patientsäkerheten på kliniken riskerades, men beslöt ändå att en riskanalys skulle genomföras av två externa konsulter från annat landsting.

Många förbättringar behövs

I analysen pekas på oklarheter kring roller, ansvar och kommunikationsvägar vid kliniken. Även inom slutenvården behöver personalens roller och ansvar bli tydligare. Förbättrade mötesstrukturer och bättre samordning mellan teamens kompetenser behövs också.

Granskarna tar upp fler områden som behöver förbättras: uppdragsbeskrivning för ST-läkare, dokumentationen, uppdragsbeskrivning och rutiner för den låsta avdelningen, Ria.

Ny ledning

Som en konsekvens av kritiken har chefen för bup och chefen för bup-kliniken valt att lämna sina befattningar. Stockholm läns sjukvårdsområde, som bup är en del av, har beslutat att omgående tillsätta en ny ledning för bup. Ny divisionschef för bup blir Paula Liljeberg, psykiater och legitimerad psykoterapeut samt tidigare chef för Maria Ungdom.

Senast den 10 mars vill Ivo veta vilka åtgärder som har genomförts vid den barnpsykiatriska kliniken.

Diarienummer: 8.5-32498/2013

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida