ALmedalen 2016

Det går att bryta hedersrelaterat förtryck

Det går att bryta hedersrelaterat förtryck
Vem som helst kan drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, berättade teamet bakom Origo. Foto: Sanna Björkman

När resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo, berättade om sitt arbete fick flera personer i Almedalspubliken tårar i ögonen. Det bjöds på starka berättelser, men också flera goda exempel på hur vården arbetar konkret med de utsatta ungdomarna.

Två personer med vita masker står längs fram i salen och läser en text om en 19-årig kvinna som tvingas utomlands för att föda och adoptera bort det barn som hon fått tillsammans med en gift man. Resan till Danmark arrangeras av hennes familj och kvinnans namn är Astrid Lindgren.

Trots att det har gått över 90 år sedan detta öde drabbade en av Sveriges mest kända författare fortsätter familjer att utöva olika typer av hedersrelaterat våld och förtryck över sina barn i dag. Det handlar framför allt om flickor och kvinnor, men även unga pojkar och män drabbas.

Först i landet

För tre år sedan startade Origo i Stockholm som Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum med fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Här samverkar kommunerna, polismyndigheten och sjukvården under ett och samma tak. Det behövs, för lagar, rutiner och sekretessbestämmelser mellan de olika verksamheterna gör att det är ofta är krångligt att få rätt hjälp.

På Origo arbetar tre kuratorer, en barnmorska och en polis. Hit kommer ungdomar som behöver stöd och rådgivning. Centret har en viktig slussfunktion till skyddade boenden, vård eller myndigheter. Till Origo kan även yrkesverksamma och de som arbetar ideellt vända sig för rådgivning när de möter ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck.

Barnmorska i teamet

Anna-Lena Näsström Ahlsdotter arbetar som barnmorska. Hon har sin bakgrund inom ungdomsmottagning, och arbetar fortfarande en halv dag i veckan på Järva ungdomsmottagning. Med sina specialistkunskaper inom sexologi har hon ofta samtal med ungdomarna om allt från lust och identitet till prevention och sexuella övergrepp.

Barnmorskan Anna-Lena Näsström Ahlsdotter. Foto: Sanna Björkman

Under seminariet i Almedalen berättar hon om ett fall som hon arbetat med, den 20-årige Alex. Han hade under hela sitt liv utsatts för psykiskt våld av hela sin familj för att han inte uppfyllde normen på vad en riktig man förväntas vara. När han träffade Anna-Lena Näsström Ahlsdotter var han djupt deprimerad, socialt isolerad och arbetslös. Tillsammans med kuratorn på Origo träffades de under flera månader för stödsamtal. Han fick hjälp med kontakt med socialtjänsten, arbetsförmedlingen och psykiatrin.

– Det tog mig fem samtal innan jag fick tag på rätt person på socialtjänsten, jag som ändå känner till systemet. Hur svårt är det då inte för de här unga som dessutom är så rädda för att berätta vad de varit med om, frågar hon retoriskt.

I dag har Alex flyttat hemifrån och bor tillsammans med sin partner. Han är ett exempel på att det går att bryta det hedersrelaterade förtrycket. Origo har fler.

Vad är hedersrelaterat våld?

• Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad.

• Hederstänkandet spelar en avgörande roll.

• Ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning.

• Det yttersta våldet – som utövas i syfte att rentvå familjens heder och avlägsna ”skammen” är alltid planerat.

• Våldet är kollektivt sanktionerat och beslutat, i vissa fall även kollektivt utövat.

• Våldet drabbar flickor från att de blir könsmogna, det vill säga vid cirka 12–13 års ålder och under resten av livet.

(Definitionen är utarbetad av Länsstyrelsen i Stockholms län och kompletterad av Länsstyrelsen i Uppsala län. Hämtad från Origo.se) 

Detta är Origo:

  • Ett virtuellt resurscentrum på nätet som riktar sig till både unga och yrkesverksamma som arbetar med ungdomar
  • Ett fysiskt resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm som tar emot ungdomar som vill komma för att få stöd och rådgivning.
  • Tar emot cirka 80 ungdomar per år för stöd och samtal
  • Hjälper drygt 200 yrkesverksamma per år med rådgivning 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida