Familjecenter i Vännäs utsedd till årets familjecentral

Årets familjecentral finns i Vännäs i Västerbotten. Den har fått utmärkelsen av Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF). I familjecenter i Vännäs samarbetar personal från kommunens social- och utbildningsförvaltning med landstingets barna- och mödravård och ungdomsmottagning.

Föreningen för familjecentralers främjande har till uppgift att understödja det slags samarbete kring barnen som Vännäs är ett exempel på. Hela föreningsidén vilar på FN:s barnkonvention.

I Vännäs har FFFF funnit att personalen på Vännäs familjecenter är engagerad, öppet och lyhörd och strävar efter att ständigt förbättra verksamheten. Deras tvärprofessionella arbetssätt ger tydliga samverkansvinster i till exempel det gemensamma föräldragruppsarbetet, skriver Västerbottens läns landsting på sin hemsida.

Mitt i byn

Familjecenter i Vännäs har funnits sedan 1996 och är därmed en av de äldre i landet. Den ligger i en ombyggd lägenhet i ett vanligt hyreshus mitt i Vännäs – en placering som gör den mycket tillänglig för byborna. I lokalerna finns barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola, förebyggande socialtjänst, familjerådgivning (särskilt sträng sekretess) samt en ungdomsmottagning.

I sin motivering skriver FFFF:s jury att ”det finns ett tydligt gemensamt ansvarstagande för styrning och ledning av verksamheten som också involverar hela personalgruppen”. Juryn framhåller också familjecenters nära samarbete med Umeå universitet för att utvärdera och vidareutveckla verksamheten.

– Vi förändrar löpande. Vi arbetar för att involvera och göra föräldrarna delaktiga i verksamheten så mycket som möjligt, bland annat i föräldraråden, berättar Anna-Lena Jonsson, distriktssköterska på barnavårdscentralen, i pressmeddelandet.

Prissumman är 20 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida