”För få gravida får antibiotika”

Varje år dör mellan fyra och fem nyfödda barn i Sverige på grund av infektion med grupp B-streptokocker. Cirka 25–30 procent av de gravida kvinnorna bär på dessa bakterier. Risken är störst för de barn som föds för tidigt. Andra riskfaktorer är långvarig vattenavgång och att modern har feber under förlossningen.
Finns något av dessa tecken bör kvinnan behandlas med antibiotika, vilket bara sker i knappt en tredjedel av fallen, enligt överläkaren Stellan Håkansson, ordförande i arbetsgruppen för prevention av
perinatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker vid Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
Källa: Smittskydd 2007;2:10-12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida