Föräldramedverkan effektivt

25 februari 2010

Om föräldrarna får bo på avdelningen tillsammans med sitt för tidigt födda barn minskar vårdtiden med i genomsnitt fem dygn, jämfört med om barnet vårdas på en vanlig neonatalavdelning.?

– Ju mer prematurt barnet är, desto viktigare verkar det vara att någon förälder finns nära dygnet runt, säger barnsjuksköterskan Annika Örtenstrand, en av forskarna bakom studien.?

Publikationen: The Stockholm neonatal family cen­te­red care study: Effects on length of stay and infant morbidity. Karolinska institutet 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida