Föräldrar vill veta vad ultraljudet visar

Om ultraljudsundersökningen under graviditeten visar någon avvikelse vill de blivande föräldrarna veta det och informeras om vad det innebär. ?

Det visar barnmorskan Anna-Karin Larssons studier. När en avvikelse har konstaterats vill föräldrarna ha någon att prata med; ett organiserat omhändertagande som de inte ska behöva be om oavsett om avvikelsen är stor eller så liten att den inte kommer att ha någon betydelse.?

Avhandlingen heter Parents experiences and reactions when an unexpected finding in their foetus is revealed at a routine ultrasound examination – a multi method study.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida