Gav fel vaccin

Pojken var på 18-månadersbesök på bvc tillsammans med sin mor då sjuksköterskan av misstag gav honom vaccinet Infanrix Hexa i stället för mpr-vaccin.

Mamman anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden för att hon inte dubbelkontrollerade vaccinet innan hon administrerade det och ifrågasätter samtidigt bvc:s vaccinationsrutiner.
Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon genast hade upptäckt sitt misstag, informerat läkaren som berättat för mamman om riskerna för biverkningar, och bett mamman om ursäkt. Hon hade också bland annat tänkt igenom och förbättrat sina rutiner, samt diskuterat det inträffade med både kolleger och chef.

Nämnden konstaterar att sjukskötersk­an har utsatt pojken för en viss medi­cinsk risk genom att inte kontrollera att hon gav honom rätt vaccin. Hon får därför en erinran. En av nämndens ledamöter reserverade sig mot beslutet och ansåg att sjuksköterskan skulle frias (hsan 2007/2835:a4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida