Göran Hägglund efterlyser evidens i psykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrins halvårslånga väntetider är helt oacceptabla, och psykiatrin måste i högre grad använda evidensbaserade metoder, säger socialminister Göran Hägglund som i går kväll pratade i Almedalen.

– Det är hjärteknipande och helt oacceptabelt att unga människor som mår psykiskt dåligt ska behöva vänta så länge som de måste göra i dag för att få vård, säger Göran Hägglund. 

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är i dag halvårslånga. 

– Vi behöver fler psykiatriker och mer evidensbaserade metoder i psykiatrin. Personalen måste arbeta med de metoder som forskningen har visat fungerar. Men också baspersonalen generellt i sjukvården behöver psykiatrisk kompetens eftersom en tredjedel av patienterna bara i primärvården har någon form av psykisk ohälsa eller problem.

För 14 dagar sedan berättade regeringen att man satsar 200 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten.  

– Vi måste ta igen de brister som har uppstått under en följd av år och det ska vi diskutera i höstens budget, säger Göran Hägglund. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida