alternativ medicin

Svensk studie om akupunktur på kolikbarn blev världsnyhet

Svensk studie om akupunktur på kolikbarn blev världsnyhet
Akupunktur har enligt en ny svensk studie bra effekt på spädbarn med kolik. Arkivbild: Mostphotos

I går presenterade sjuksköterskan Kajsa Landgren en studie om hur bra akupunktur fungerar på spädbarn. När hon på eftermiddagen i dag släckte sin dator hade nyheten spridits till BBC, CNN och ytterligare minst 54 internationella nyhetsmedier.

18 januari 2017
Dela artikeln

Trots att hon fått ta emot såväl ros som ris för sin studie tar hon uppståndelsen med ett relativt stort lugn. När hon berättar att hon blivit inbjuden till såväl SVT:s Morgonsoffan och SR P4 för att berätta om sina akupunkturbebisar anas en viss stolthet i rösten.

– För andra kanske det kan verka märkligt att göra akupunktur på så små barn. Men i min värld är det ingenting konstigt, säger Kajsa Landgren som redan för fem år sedan disputerade på en avhandling om hur akupunktur kan lindra smärtorna hos spädbarn som lider av kolik.

Kajsa Landgren har gjort studien tillsammans med professorn Inger Hallström, barns och familjers hälsa och reproduktiv hälsa, Lunds universitet.

Den gången byggde resultatet på studier gjorda vid en privat mottagning. Den här gången har hon dels undersökt effekten på betydligt fler barn, dels har akupunkturen utförts på vanliga barnavårdscentraler i fyra olika landsting.

150 barn deltog

Nära 150 spädbarn med kolik har slumpmässigt valts ut och delats in i tre grupper. I den ena gruppen fick barnen ingen akupunktur alls. I de två andra fick de antingen akupunktur med en nål som under fem sekunder stimulerade området mellan pekfingret och tummen eller med fem nålar som under 30 sekunder stimulerade samma område, området inne i handen och/eller under knäna.

Barnen var mellan två och åtta veckor gamla. Föräldrarna och sjuksköterskorna som tog emot dem på bvc visste inte vilka barn som fick eller inte fick akupunktur. Det visste bara akupunktören som fanns i ett annat rum och som hade dörren stängd medan försöken pågick.

Precis som i de studier som Kajsa Landgren gjorde till sin avhandling visade det sig även denna gång att alla barnen blev bättre, men att koliken upphörde snabbare hos de barn som fått akupunktur. Skillnaderna var betydande.

För att barnet ska få diagnosen kolik ska det skrika eller gnälla mer än tre timmar per dygn, mer än tre dagar i veckan. När studien inleddes uppfyllde samtliga barn det kriteriet. Efter de sammanlagt fyra besöken på bvc hade drygt 64 procent av de barn som inte fått akupunktur fortfarande kolik. I de båda akupunkturgrupperna kvarstod koliken hos knappt 40 procent av barnen.

Få biverkningar

Biverkningarna var få och överlag milda.

Anledningen till att resultaten spreds så snabbt i världens medier berodde bland annat på att den internationella nyhetsbyrån AFP skrev om resultaten. Nyhetsbyrån hade intervjuat en brittisk professor i farmakologi som dömde ut studien som ”skrämmande”. Främst kritiserade han den statistiska analysen.

Kajsa Landgren känner sig dock trygg med sin studie. Hon påpekar att artikeln expertgranskades tre gånger innan den antogs för publicering i tidskriften Acupuncture Medicine.

– Vi använde oss av en väl beprövad metod för den statistiska analysen. Dessutom hade vi en oberoende statistiker som rådgivare, säger hon.

Mer om ämnet

Dela artikeln
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida