Jämtland fokuserar på barnens behov

Jämtland fokuserar på barnens behov
Barnhälsovårdsöverläkare Per Hedman är glad över att landstinget satsar på att se till barns rättigheter. Foto: Johanna Vackdahl, Jämtlands läns landsting

Ibland glömmer sjukvården bort barnens behov. I Jämtland har landstinget därför tillsatt en grupp som ska sprida kunskap om barns rättigheter — både som patienter och som närstående.

21 april 2011

I Jämtlands läns landsting har ledningen för första gången skrivit in i verksamhetsplanen att barnkonventionen ska implementeras på ett aktivt sätt i sjukvården.

En del i satsningen är den grupp, bestående av en deltagare från landstingets 15 verksamhetsområden, som ska skaffa och sprida kunskap om barns behov.

Barnhälsovårdsöverläkare Per Hedman är en av deltagarna i gruppen och han är glad över initiativet. För sjukvårdens del gäller det skyldigheten att se barns behov – både som patienter och som närstående.

– Det är till stor del en bemötandefråga. Att se till barns behov handlar bland annat om att barn ska få information anpassad till sin ålder och mognad. Det är inte helt enkelt att veta hur man gör för att på bästa sätt nå en tvååring till exempel, säger Per Hedman.

Ett eget väntrum för barnen

Summan som landstinget har satsat är inte stor, 100 000 kronor, men den räcker för att deltagarna i gruppen ska kunna skaffa sig mer kunskap om barnperspektivet, och för att de sedan ska kunna sprida kunskapen ut i vården.

Redan har en del initiativ tagits.

På sjukhuset i Östersund har akutmottagningen byggts om så att barnen har fått ett eget väntrum som kallas för Pippi-rummet och i entrén installeras ett klotterplank där besökare får skriva ner sina reflektioner kring barnkonventionen.

Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska barn ges rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Per Hedman ser klara brister på olika håll i samhället när det gäller den saken och berättar om den sexåriga patienten som frågade: ”Varför pratar doktorn bara med mamma och inte med mig”.

– Barn vet inte vilka rättigheter de har och egentligen borde det vara en självklarhet att ha utbildning om vad barnkonventionen innebär i skolorna, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida