Kodein kan vara livsfarligt för barn som ammas

2 februari 2007

Ammade barn kan i sällsynta fall morfinförgiftas om modern tar kodeinpreparat. Även normal förbrukning kan leda till allvarliga biverkningar hos barnet.

Den varningen går Läkemedelsverket ut med sedan en kanadensisk mamma efter två veckors normalförbrukning av ett vanligt kodeinpreparat förlorade sin nyfödde pojke. Mamman tillhör den grupp av människor vars leverenzymer snabbt omvandlar kodein till morfin, så kallade ultrasnabba metaboliserare.

Cirka en procent av nordeuropéerna beräknas metabolisera kodein ultrasnabbt i levern medan hela tio procent av sydeuropéerna gör det.

Tecken på överdosering av morfin hos ett spädbarn är till exempel sömnighet, små pupiller, amningssvårigheter, slapphet och andningspåverkan.

– Ammande mödrar ska alltid rådfråga sin läkare eller barnavårdscentral innan de tar mediciner. Om barnet, trots att mamman följer läkarordination, verkar sömnigare än vanligt, får amnings- eller andningsproblem bör hon omedelbart sluta med medicinen och kontakta sin läkare eller barnläkare, kommenterar Marianne Bergström, vårdutvecklare inom barnhälsovården i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida