Kylbehandling vid asfyxi ger bättre överlevnad

Nyfödda barn med asfyxi kan räddas med kylbehandling, men det behövs mer forskning på och uppföljning av effekterna. Det konstaterar SBU i en ny Alert-rapport. 

25 februari 2009

När barn föds med asfyxi (kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning) är den etablerade behandlingen i Sverige understödjande och symtomlindrande med intensivvård. Men på flera håll, framför allt på universitetssjukhus, används även kylbehandling.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nu granskat befintlig forskning på området och gjort en bedömning av kunskapsläget som sammanfattas i en Alert-rapport. Granskningen visar att en del barn som drabbas av allvarlig syrebrist vid förlossningen kan räddas till livet om den sedvanliga behandlingen kompletteras med kylbehandling.

Inga allvarliga biverkningar

Barnen har följts i upp till 18 månader, och det finns inget som tyder på att de har drabbats av allvarliga biverkningar eller komplikationer. Men det vetenskapliga underlaget är för litet för att man ska kunna dra några säkra slutsatser när det gäller det.

Kylbehandling innebär att barnets kroppstemperatur sänks med hjälp av kylmadrass eller kylmössa under noggrann övervakning till mellan 33 och 35 grader under 72 timmar. Sedan värms barnet långsamt till normal kroppstemperatur. Behandlingen ska påbörjas inom sex timmar efter förlossningen.

Goda erfarenheter

Rosemarie Strandberg, som är barnsjuksköterska på neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus i Norrbotten, berättar att fullgångna barn som föds med asfyxi där, transporteras till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för kylbehandling. Hennes erfarenheter är mycket positiva.

– Det har gått riktigt bra med de barn som vi har skickat härifrån, berättar Rosemarie Strandberg, som också sitter i styrelsen för Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Mellan 50 och 200 barn kan vara aktuella för kylbehandling varje år i Sverige.
Rapporten Kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av allvarlig syrebrist under förlossningen (2009) finns på www.sbu.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida