smittsamma sjukdomar

Mest lämpligt att vaccinera vid 18 månader

Mest lämpligt att vaccinera vid 18 månader
Lämpligaste åldern för MPR-vaccin är även i fortsättningen 18 månader, anser Folkhälsomyndigheten. Foto: Getty Images

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund ska även i fortsättningen ges vid 18 månaders ålder. Det slår Folkhälsomyndigheten fast efter att ha utrett när det är mest lämpligt.

Barn som föds i Sverige idag får lägre nivåer av antikroppar mot mässling under fostertiden eftersom deras mammor oftast har fått sin immunitet genom vaccination. Det gör att barnen kan vara mottagliga för mässling tidigare än förut.

Det är bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten har utrett frågan om när det är mest lämpligt att erbjuda vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Men det man har kommit fram till är alltså att MPR-vaccinet även i fortsättningen ska ges vid 18 månaders ålder.

– Risken att smittas av mässling i Sverige är mycket låg. Det bidrar till att vi håller fast vid det nuvarande vaccinationsprogrammet. Vi bedömer också att vaccinet har bra effekt på både kort och lång sikt om barnet är runt 18 månader vid vaccinationen, säger epidemiolog Hélène Englund.

Vid vissa tillfällen kan det dock vara klokt att vaccinera tidigare – till exempel vid resor utomlands eller i samband med större utbrott i Sverige.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida