mässlingutbrottet

Västra Götaland massvaccinerar mot mässling

Västra Götaland massvaccinerar mot mässling
Erbjudandet gäller en dos vaccin och regionstyrelsen räknar med en kostnad på maximalt 8,4 miljoner kronor. Arkivbild: Mostphotos

Mässlingutbrottet i Göteborgsområdet har nu fått regionstyrelsen att besluta om kostnadsfri MPR-vaccination för de som har osäker immunitet.

16 januari 2018

– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Det är personer bosatta i regionen som är födda 1960 och senare och som av någon anledning inte har skydd mot mässling som nu erbjuds kostnadsfri vaccination via vårdcentralerna.

– Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström.

Läs också: Många saknar skydd mot mässling

Vårdfokus har tidigare berättat om att ett stort antal prover nu tas på vårdpersonal som arbetar inom Region Västra Götaland och som misstänks sakna immunitet. Hittills visar laboratoriesvaren att 334 av de 1 800 personer som lämnat prover för kontroll visat sig sakna ett fullgott skydd.

Hittills 

Skydd mot mässling baserat på ålder

Sannolikheten för att vara immun är stor för dem som är födda före 1960. De flesta fick som barn mässling vilket ger livslång immunitet.

1960 började vaccination mot mässling introduceras i Sverige. Men de som inte fick vaccin eller bara en dos är i farozonen för att smittas.

Sedan 1982 vaccineras så gott som alla barn i Sverige mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder. I årskurs 1 eller 2 ges ytterligare en dos för att ge ett livslångt skydd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida