asylsökande

Minst 58 barn vårdades för uppgivenhetssyndrom

Siffror som Socialstyrelsen tagit fram åt Ekot visar att det var 58 barn och unga som behandlas för uppgivenhetssyndrom under förra året.

Socialstyrelsen har tidigare uppskattat att mellan 30 och 70 barn varje år vårdas för uppgivenhetssyndrom. Enligt siffror som myndigheten nu tagit fram vårdades sammanlagt 64 personer under förra året med uppgivenhetssyndrom som huvuddiagnos. Av dem är 58 under 18 år.

Uppgivenhetssyndrom hos barn kallades tidigare ”apatiska barn” och innebär att barn, ofta i asylprocessen, förlorar grundläggande fysiska och psykiska funktioner. Barnen slutar kommunicera och förlorar motorik.

Diagnoskoden för uppgivenhetssyndrom är ganska ny och Socialstyrelsens expert Anders Jacobsson säger till Sveriges Radio att siffran därför kan ligga i underkant.

För några år sedan publicerade Socialstyrelsen en handledning kring behandling av uppgivenhetssyndrom. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och psykiatrin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida