Nästan alla skolbarn vaccineras

Nästan alla skolbarn vaccineras
De allra flesta barn i Sverige är vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio. Arkivbild: Mostphotos

Trots all oro för vaccinationer som på senare år har uttryckts i tidningar, radio, tv och i sociala medier vaccinerar de allra flesta sina barn. Det visar Smittskyddsinstitutets vaccinationsstatistik.

Skolbarn i årskurs sex är till 96 procent fullständigt vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio. Det visar en rapport som bygger på statistik från skolhälsovården läsåret 2011/2012. Detta trots den oro för och tveksamhet gentemot vacciner som de senaste åren har funnits och diskuterats i medier.

Smittskyddsinstitutet nöjt

Över 95 procent av barnen hade fått fyra doser kikhostevaccin och en lika stor andel hade vaccinerats med två doser mot mässling, påssjuka och röda hund. Minst en vaccindos hade ytterligare tre procent av barnen fått. Totalt sett är de en anslutning som Smittskyddsinstitutet är nöjt med.

Rapporten bygger på de rapporter som landets smittskyddsenheter samlar in från skolor och kommuner i sina respektive landsting.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida