Ny bvc för barn till föräldrar med beroende

Ny bvc för barn till föräldrar med beroende
I barnhälsovårdsteamet jobbar barnläkaren Ihsan Sarman samt barnsjuksköterskorna Ann-Christine Thorberg och Susana Etzler. Foto: Södersjukhuset

Barnsjuksköterskor och barnläkare åker hem till familjer i Stockholms län.

Det särskilda barnhälsovårdsteamet har startat sin verksamhet nu i mars och har redan tio barn inskrivna, fem nyfödda och fem som är på väg.

– Vi börjar bygga förtroendet med föräldrarna redan under graviditeten. Sedan besöker vi barnet och föräldrarna i deras hem ungefär en gång i veckan under barnets första levnadsmånader, säger Ihsan Sarman, medicinskt ansvarig barnläkare.

Två barnsjuksköterskor

Teamet har sin bas på Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset i Stockholm och består av en barnläkare och två barnsjuksköterskor. De ska fånga upp blivande mödrar, som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger, när barnmorskor upptäcker problemen.

– Många av de här mammorna har haft negativa erfarenheter av kontakter med samhället och vården tidigare. De kanske har dålig självkänsla, psykisk ohälsa eller andra problem. Genom att vi lär känna dem i deras hemmiljö tror vi att vi kan stödja dem på ett bättre sätt, säger Ihsan Sarman.

Förutom hembesöken kommer teamet också att följa utvecklingen av barnets hälsa ända fram till skolstarten samt finnas som stöd och kunskapsresurs för andra bvc.

Tidigare finns en liknande mottagning i Göteborg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida