Ny vägledning för barnhälsovården

Ny vägledning för barnhälsovården
Vägledningen beskriver bland annat barnhälsovårdens regelverk, hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen ger ut ny vägledning för barnhälsovården och ett nytt kunskapsstöd för mödravården.

23 april 2014

De nya verktygen är till för dem som arbetar inom barnhälsovården och mödravården och ska bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och användandet av evidensbaserad praktik.

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. För att uppnå det behöver barnhälsovården erbjuda olika hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser, som beskrivs i den nya vägledningen, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kunskapsstödet för mödrahälsovården är en sammanställning av kunskap inom vissa av mödrahälsovårdens områden och ger ingen självständig vägledning.

Båda går att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida, se länk till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida