forskning

Nyfödda med Downs syndrom har fått lägre risk för hjärtfel

Nyfödda med Downs syndrom har fått lägre risk för hjärtfel
– Att barn som föds med Downs syndrom idag är mer hjärtfriska än förr är något positivt att lyfta fram i den tuffare start många av dessa familjer får, säger Stefan Johansson, överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och forskare Karolinska institutet.

Barn med Downs syndrom som föds i dag har betydligt lägre risk för allvarliga hjärtfel jämfört med dem som föddes i början av 90-talet. Det visar en ny svensk studie.

Studien har genomförts på initiativ av läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. De har tittat närmare på 2 600 barn med Downs syndrom som föddes mellan 1992 och 2012 och sett att risken för allvarliga hjärtfel minskade kraftigt hos barnen mot slutet av perioden.

Risken för komplicerade hjärtfel, sådana som ofta behöver opereras, var 40 procent lägre.

Varför det är så kan forskarna bara spekulera i. Förmodligen handlar det om fosterdiagnostik, tror de. Om rutinultraljudet på mödravården visar ett hjärtfel är det vanligt att blivande föräldrar väljer att testa fostret för kromosomavvikelser. Om Downs syndrom då diagnostiseras är det inte ovanligt att graviditeten avbryts, vilket skulle kunna leda till att färre barn föds med allvarliga hjärtfel.

Studien Trends in congenital heart defects in infants with Down syndrome har publicerats i den amerikanska barnläkarföreningens tidskrift Pediatrics.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida