”Oansvarigt uppmana unga att välja bort p-piller”

Att aktivt rekommendera unga att välja bort de dokumenterat mest effektiva preventivmedlen är både orimligt och oansvarigt med tanke på att Sverige redan har det högsta antalet oönskade graviditeter i Norden. Det skriver sex gynekologer och en barnmorska på DN debatt.

Artikeln är ett svar på en debattartikel av företrädare för arbetet med hiv-prevention i Västra Götaland.  De anser att sjukvårdens rekommendation till unga, att kombinera p-piller och kondom, är orealistisk och att det därför är dags att se kondom som ett adekvat skydd mot både oönskade graviditeter och sjukdomar.

Inte helt lätt med kondom

Helt fel, skriver  gynekologerna och barnmorskan, eftersom risken att bli gravid om skyddet bara består av kondom är sex gånger högre än om skyddet är kombinerat med p-piller, p-stav eller moderna spiraler. Förutom att kondomer inte alltid finns tillgängliga är det i stundens hetta mer komplicerat än man kan tro att använda den på rätt sätt.

”Sverige har redan det högsta antalet oönskade graviditeter i Norden. Det stora flertalet av dessa sker bland kvinnor i åldern 20–24 år. Bara under första halvåret 2010 gjorde 3 305 tonåringar i Sverige abort, nästan 20 aborter om dagen. Att mot den bakgrunden aktivt rekommendera unga att välja bort de preventivmetoder som är dokumenterat mest effektiva är både orimligt och oansvarigt”, enligt de sju debatörerna

Skyddar mot allvarliga sjukdomar

P-piller ger ett stabilt och effektivt skydd som fungerar för de flesta. För dem som inte kan eller vill använda p-piller finns p-stav, p-ring, hormon- och kopparspiral.

Problemet är att för få använder dem och det beror, enligt skribenterna, dels på kostnaden och dels på en ogrundad rädsla för hormoner.  I de län där p-piller är subventionerat eller gratis är förskrivningen större än i  andra län.

De sju påpekar att p-piller också bevarar fertiliteten och skyddar mot allvarliga sjukdomar som livmodercancer och äggstockscancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida