Psykiskt sjuka barn vårdas hemma

Psykiskt sjuka barn vårdas hemma
Åsa Lagerström och Anette Sannerfors har chans att vinna Vårdförbundspriset för sitt arbete med psykiskt sjuka barn och ungdomar. Foto: Privat

Istället för att läggas in på sjukhus, kan barn i Skaraborg leva som vanligt.

29 september 2015

I vår serie om kandidaterna som har chans att vinna Vårdförbundspriset är turen kommen till psykiatrisjuksköterskan Åsa Lagerström. Tillsammans med sin kollega Anette Sannerfors vid bup mellanvård vid Skaraborgs sjukhus har hon arbetat fram en modell för att vårda psykiskt sjuka barn och ungdomar hemma.

Idén väcktes när de båda jobbade inom slutenvården och såg alla nackdelar med att unga patienter vårdades på sjukhus.

– Det var till exempel självskadebeteenden som smittade av sig och föräldrar som backade undan när vården tog över, istället för att bli stärkta och få redskap att arbeta ihop med sitt barn, säger Åsa Lagerström.

Det kunde också vara barn som på grund av sina problem hade svårt att byta miljö och inte kunde ta sig till sjukhus eller uteblev från besök hos bup.

Startade i början av 2014

Först gjordes en omvärldsanalys där blicken riktades mot Karlstad som hade en fungerande hemvårdsmodell. Sedan, i slutet av 2013, togs ett beslut om att Åsa Lagerström och Anette Sannerfors enbart skulle arbeta med möjligheten att vårda barnen i deras hemmiljö. Ett arbete som har visat sig framgångsrikt.

– Vi har sett så många fördelar att det är helt fantastiskt. Barnen och föräldrarna är i sin trygga miljö och är betydligt mer avslappnade än på mottagningen. Det är också vi som är gäster i deras hem och som till exempel frågar om vi får sitta ned, så familjerna får till viss del leda oss, säger Åsa Lagerström.

I den så kallade mellanvårdsgruppen arbetar två team med två personer i varje som åker hem till familjerna. Vanligtvis talar teamet först med föräldrarna, och sedan även med barnet. Teamet har med sig viss sjukvårdsutrustning som till exempel blodtrycksmanschett och kan följa medicinering.

Flera fördelar

När mötet sker hemma blir det lättare för teamet att se vilka svårigheterna är, men också vilka resurser som finns.

– Många har husdjur hemma och ett barn kan till exempel sitta och gosa med sin hamster när vi pratar med varandra. Det är något jättefint som ofta hjälper barnen.

Det har inte skjutits till några extra pengar utan allt görs med befintliga medel.

– Framför allt ser vi att det finns en hälsoekonomisk vinst, säger Åsa Lagerström.

Fakta – Vårdförbundspriset

  • En halv miljon kronor får vinnaren av Vårdförbundspriset, som delas ut i samarbete med Folksam.
  • Årets pris delas ut på Vårdgalan i Göteborg den 4 november och årets tema är personcentrerad vård – vård som utgår från att varje patient ska mötas som en hel person med en hel livssituation med förmågor, resurser, behov och önskemål.
  • Fyra kandidater är nominerade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida