Regelbunden sliddusch ökar risken att smittas av sexuellt överförda infektioner

En amerikansk studie på 368 flickor mellan 12 och 19 år visar ett direkt samband mellan hur ofta de duschade slidan och hur fort de drabbades av infektioner.

De flickor som ingick i studien var dels flickor som bedömdes ha en hög risk att drabbas av sexuellt överförda infektioner (STI), och dels flickor som vid studiens början redan hade haft någon sexuellt överförbar infektion men tillfrisknat efter behandling.

Flickorna följdes i tre år, då prover från urin, ändtarm och livmoderhals laboratorietestades för klamydia, gonorré, trikomonas och herpes var sjätte månad. Studien visade en klart ökad risk att smittas av sexuellt överförda sjukdomar bland de flickor som alltid duschar slidan jämfört med dem som aldrig gör det. De blev också smittade tidigare än de som inte duschade.

Inget problem i Sverige

– Att flickor i Sverige skulle duscha slidan har jag inte hört talas om och min erfarenhet är att de är väldigt ärliga när de berättar om vad de gör. Jag hoppas verkligen att den idén inte sprider sig, det vore ju förfärligt, säger Eva Wendt, barnmorska, forskare och ordförande i Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar.

Slidan sköter sig mycket bra själv, konstaterar hon.

– Man ska bara duscha de yttre delarna av underlivet med vatten och olja och inte heller tvätta sig onödigt mycket.

En tidigare amerikansk studie bland mexikansk-amerikanska och afro-amerikanska gymnasieflickor i Texas har visat att de flickorna ansåg det nödvändigt att duscha både för att hålla sig rena, för att slippa STI-infektioner, och för att deras pojkvänner förväntade sig det.

Starkt grupptryck

– Hos oss har blivit en modegrej att raka av sig könshåren, nästan alla unga kvinnor gör det. När jag ställer neutrala frågar kring hur de tänker och vad det är som är bra med det, svarar de att det är mycket fräschare utan hår, säger Eva Wendt. 

Flickorna kan inte tänka sig att visa sig orakade inför sina kamrater på idrotten eller i simhallen, och det kan gälla även flickor i tidig pubertet som knappt har några strån.

– Dessutom är det här med rakning en grej som man gör för att man tror eller tycker att det är sexigt. Tjejerna tror att deras partner förväntar sig det och många killar tror nog att det är så det ska vara, utan hår alltså. De är ju så det ser ut i pornografin och nästan alla 12 åriga pojkar har tittat på porr, mer eller mindre frivilligt. För även där finns ett grupptryck – man ska titta på porr! 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida