Förebyggande barnhälsovård

Rinkebyprojektet blir kvar – om det finns pengar

Rinkebyprojektet blir kvar – om det finns pengar
Tugba och Karin Dölek har ingått i projektet i Rinkeby med utökade hembesök av bvc-sjuksköterska och familjerådgivare i team. Foto: Johanna Mellblom

Rinkebyprojektet med fler hembesök från bvc  och socialtjänst hos nyblivna föräldrar kan permanentas. Alla politiker är i princip överens, nu handlar det om finansiering.

2 september 2016

Försöket med utökade hembesök hos nyblivna förstagångsföräldrar i socioekonomiskt utsatta Rinkeby-Kista har beskrivits som en succé, se artiklar intill.

Det har lovordats av föräldrarna, de flesta nyligen hitkomna från andra länder, och redan visat goda effekter. Andelen tvååringar som MPR-vaccinerats i området har ökat från 74 till 84 procent, och antalet besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus för barn i åldern 1–2 år har gått ner.

Men projektpengarna är slut och verksamheten går lite på sparlåga. Antalet besök har dragits ner från sex till fyra och Stockholms läns landstings ekonomiska stöd räcker bara till februari nästa år.

Alla är positiva

Trots att politikerna från alla partier i landstinget, liksom förvaltningen, är positiva till att permanenta verksamheten, ville hälso- och sjukvårdsnämnden i Alliansstyrda Stockholms läns landsting vid tisdagens nämndmöte inte fatta något beslut om att tillföra extra pengar för februari 2017.

Allt ska i stället ske inom budgetramen för bvc-verksamheten, enligt Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i SLL – något förvaltningen hävdar är omöjligt.

– Budgeten för 2017 är redan lagd så förvaltningen får se över hur landstinget ska kunna fortsätta att finansiera det hela nästa år. Det är ju inga astronomiska summor det handlar om, säger Ella Bohlin. 

Det rör sig om 0,5 sjukskötersketjänst per 100 nyfödda barn, enligt förvaltningen.

In i budget 2018

– Jag anser att verksamheten måste permanentas och får slåss för att få in det i budgeten för 2018, när den debatten kommer i gång i februari-mars. Projektet har fina resultat och är ett lysande exempel på samverkan mellan landsting och kommun, säger Ella Bohlin.

De två motioner från S respektive MP som förespråkar ett permanentande av Rinkebyprojektet, bifölls alltså inte av nämnden. De kommer att behandlas på landstingsfullmäktige, sannolikt i november och Alliansen kommer då att yrka på att motionerna anses vara besvarade eftersom processen redan är igång, enligt Ella Bohlin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur projektet kan permanentas i hela länet utifrån behov, helt enligt förvaltningens positiva yttrande till de två motionerna.

Kräver beslut om pengar

S, MP och V reserverade sig mot beslutet att inte bifalla motionen, trots att själva yrkandet som antogs är positivt till att Rinkebyprojektet permanentas. Det krävs också beslut om pengar, menar Dag Larsson, socialdemokratiskt landstingsråd.

– Det är bra att Alliansen gick på förvaltningens förslag men det räcker inte med god vilja, de måste tala om hur mycket pengar som verksamheten ska få och när. Vi är rädda att yrkandet i fullmäktige också landar i ett beslut om att det här är bra, men att det inte tillförs några pengar.    

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida