Barnhälsovård

Fler hembesök ger barn och föräldrar en bättre start

Fler hembesök ger barn och föräldrar en bättre start
Mamma Nurah, pappa Emad och lilla Shima från Sudan, får hembesök av Johanna Mellblom, BVC-sjuksköterska, och Görel Hedenborg, föräldrarådgivare från socialtjänsten, i det utökade barnhälsovårdsprogram i Rinkeby-Kista.

Försöket med flera gemensamma hembesök av bvc-sjuksköterska och föräldrarådgivare hos nyblivna förstagångsföräldrar i Stockholmsförorterna Rinkeby och Kista har blivit en succé.

Det utökade barnhälsovårdsprogram har prövats i Rinkeby-Kista sedan september 2013. Nu finns en första utvärdering med preliminära resultat.

Bo Burström, professor och överläkare i socialmedicin vid Karolinska institutet, är ansvarig för utvärderingen.

– Programmet kan beskrivas som en succé trots att resultaten inte är klara. Bara att interventionen togs emot så bra, det brukar inte vara fallet i utsatta områden. Det verkar som de extra hembesöken verkligen har fyllt ett behov, säger han.

Utökade besök

Normalt får nyblivna förstagångsföräldrar ett besök av en sjuksköterska från barnavårdscentralen. I det utökade programmet erbjöds sex längre besök av både bvc-sjuksköterska och föräldrarådgivare. Det är första gången bvc och socialtjänsten – från landsting respektive kommun – samverkar.

– Hela idén med programmet är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och i kontakten med samhället för att förbättra barnens fysiska och psykiska hälsa på kort och lång sikt, säger Bo Burström.

Nästan alla tillfrågade familjer tackade ja till att vara med.  119 barn till förstagångsföräldrar inkluderades.

Familjerna kom från 30-40 olika länder. Många saknade egen inkomst, vissa var helt utan eget boende. En del asylsökande hade inte fått sina fyra sista siffror än eller gömde sig för utvisning. En del levde i par, en del var ensamstående mammor.

Positiv respons

Föräldrarna har varit positiva till hembesöken, enligt den preliminära utvärderingen. Också sjuksköterskorna och föräldrarådgivarna har upplevt programmet som positivt, även om det tog tid att hitta ett gemensamt arbetssätt.

Det bekräftar Johanna Mellblom, sjuksköterska vid Rinkeby barnavårdscentral.

– Först jobbade vi som i parallella spår men nu saknar vi varandra när vi inte är två. Det är fantastiskt att ha med föräldrarådgivarna som en resurs och att jobba i team. Och för dem är det så bra att få komma in tidigt i familjerna och kunna jobba förebyggande.

.

Att få så mycket tid med föräldrarna och att – oftast – få träffa dem på hemmaplan, är mycket värt och ger en annan sorts samtal, tycker Johanna Mellblom. Det är inte bara att väga, mäta, vaccinera och informera som förut.

– Det ger en generell trygghet och föräldrarna får tillit både till sig själva och till oss. Alla vill ju sina barn väl. Vi delar med oss av våra kunskaper och lär oss jättemycket själva, säger hon.

Docka ökar förståelsen

För det mesta sker samtalen via tolk, men bildmaterial och dockor fyller viktiga funktioner.

– Det blir så tydligt vad man menar då. En farmor på besök från Eritrea som var med när jag använde dockan, utbrast att hon förstod precis vad jag sa. Dockan används till exempel för att visa hur man under stress kan råka skaka barnet, hur man håller när man ger näsdroppar eller hur man kan ta ögonkontakt när man pratar med barnet.

Föräldrarnas frågor står i fokus vid hembesöken, förklarar Johanna Mellblom. Men de har också olika teman som till exempel språk, avledning, anknytning, pappornas roll, egenvård, matvanor och risk för hål i tänderna. Biblioteket har donerat pekböcker, Folktandvården tandborstar.

– Och i dagarna har vi precis fått höra att biblioteket har märkt en ökning av föräldrar till små barn som lånar böcker, säger Johanna Mellblom.

Vid hembesöken informeras också om Öppna förskolan som nu fyllts med besökande.

Pengarna slut

Men nu är projektpengarna från Folkhälsomyndigheten till bvc slut. Socialtjänsten har stått för sin egen del. Programmet fortsätter ändå men antalet besök har dragits ned från sex till fyra.

 – Den extra kostnaden är ganska liten sett till nyttan, bara några tusen kronor per barn, det lönar sig, säger Bo Burström.

Han hänvisar till studier i Finland och USA som visat att arbetssättet kan minska akuta insatser längre fram och att effekterna kvarstår upp i 20-årsåldern. Barnen studerade längre, fick jobb i högre grad, något som också gällde deras mödrar.

Inom kort kommer de slutliga resultaten från det svenska programmet. Jämförelser görs med barnavårdscentraler  i närliggande områden.

Barnen i Rinkeby-Kista följs upp till tre års ålder, bland annat för förekomst av hål i tänderna och vaccinationstäckning.

Till utvärderingen med preliminära resultat,  finns en manual som utformats för att ge hembesöken struktur och innehåll, se länk. 

Utvärderingen

  • Genom programmet säger sig föräldrarna bland annat ha fått nya insikter om barn och föräldraskap.
  • De uppfattar besöken som ett stöd och uppskattar att ha fått ställa frågor och få svar. 
  • De tyckte också att det var positivt att få lära sig om ”det svenska sättet”, om språket och tyckte att besöken stimulerade till integration.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida