Sexualundervisning ?

Fråga chans. Sex och samlevnad för 10—13-åringar. Lafa, Landstinget förebygger aids.?Enheten för sexualitetoch hälsa 2010, www.lafa.nu??

Mycket snurrar runt i huvudet på barn i 10—13-årsåldern, de tar klivet in i puberteten och har många tankar och frågor om kroppen, sex och samlevnad.?

Handboken Fråga chans, vars syfte är att underlätta samtal om dessa frågor, innehåller ett 50-tal praktiska metoder och fördjupningstexter. Den nya upplagan från 2010 har bland annat ett helt omarbetat kapitel med värderings- och temaövningar, som fokuserar på självförtroende, attityder, relationer och grupputveckling. Ett nog så viktigt ämne i dag när mobbning och grupptryck, inte minst via internet, sätter press på barn och ungdomar.

Metodhandboken är kanske i första hand tänkt som hjälpmaterial för lärare och kuratorer, men kan även användas av skolsköterskor i mötet med elever som behöver hjälp genom puberteten och en kanske svajig självkänsla. Pärmen innehåller även en cd med tecknat bildmaterial. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida