Skolsköterskorna vill ha pengar till kondomer av folkhälsoministern

Skolsköterskorna i Halmstad har skrivit till folkhälsominister Maria Larsson och bett om pengar för att kunna dela ut kondomer till gymnasieeleverna. 

Ungdomsmottagningarna delar ut gratis kondomer till sina besökare men dit är det många unga som aldrig går. Till skolan kommer alla, men där finns inga pengar. 
  
– I Halmstad har ungdomsmottagningarna öppet mån-tors men så planerar inte eleverna sitt sexliv, säger skolsköterskan Zenita Zetterlund. 

Skolsköterskorna har förgäves försökt få sponsring. Då folkhälsoministern gick ut i pressen och sa att skolorna och landstingens ungdomsmottagningar ska spela huvudrollen i att lära ungdomar hur man skyddar sig mot hiv och klamydia såg de en öppning.

Skolan viktigaste kunskapsförmedlaren

– Hon sa också att skolan är den viktigaste kunskapsförmedlaren så elevhälsovården, skolans sex- och samlevnadsundervisning och ungdomsmottagningarna måste ta ett större ansvar för kunskapsspridningen. Så vi skrev till henne och bad om pengar, berättar Zenita. 

Det var en månad sedan och ännu har skolsköterskorna inte fått något svar. 
  
– Vår tanke är att vi skulle kunna komplettera ungdomsmottagningarna. De kan använda oss som en resurs. Vi träffar många elever och i samtalen kommer ofta frågor om sex och samlevnad upp. Dessutom har vi hälsosamtal med alla i årskurs ett och vid det tillfället skulle vi vilja kunna dela ut ett antal kondomer till var och en.

Rykande åtgång på kondomer
 
Att behovet finns visade sig på Världsaidsdagen då 1000 införskaffade kondomer hade en rykande åtgång.
 
– De gick åt i ett nafs och vi har inte hittat några bortslängda så de gick nog inte till lek. Kunde vi dela ut gratis kondomer så att eleverna kunde gå hem och träna sig i att trä på kondomen så skulle de slippa bli nervösa och fumla när det bär till. Det kan minska både tonårsaborterna, klamydia- och hiv/aids-siffrorna, säger hon.   

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida