Etik

Smer säger ja till medicinska åldersbedömningar

Smer säger ja till medicinska åldersbedömningar
Den asylsökande som inte kan styrka sin ålder ska, enligt Smer, erbjudas en medicinsk bedömning. Arkivbild: TT

Statens medicinsk-etiska råd anser att medicinska ålderbedömningar är etiskt försvarbara — om hänsyn tas till att metoderna inte är helt säkra.

Nu säger Statens medicinsk-etiska råd, Smer, sitt om åldersbedömningar i asylprocessen. Rådet anser att det är etiskt försvarbart att göra medicinska bedömningar – trots att det inte finns någon säker metod. Ett faktum som är viktigt att inte bortse från, enligt Smers ordförande, Kjell Asplund.

– Tar man inte hänsyn till felmarginalerna finns en uppenbar risk att barn felaktigt bedöms vara vuxna. De skulle då gå miste om det utökade skydd de har rätt till enligt svensk lag, säger han i ett pressmeddelande.

Ska vara ett erbjudande

Att bedömas som vuxen eller barn har stor betydelse för prövningen av ett asylärende och många kommer hit utan något identitetsdokument. Om myndigheter tvivlar på den asylsökandes ålder ska personen, enligt Smer, erbjudas en medicinsk åldersbedömning. Bedömningarna ska inte användas rutinmässigt utan bara när den asylsökande inte kan styrka sin ålder.

De medicinska metoderna för att bedöma ålder ifrågasätts eftersom ingen av dem är helt säker, men Smer anser att bedömningarna blir ännu osäkrare om de bara grundar sig på enskilda handläggares uppskattningar av ålder.

Sammantaget anser rådet att medicinska bedömningar kan tillföra tillförlitlig information om:

  • Hänsyn tas till felmarginaler
  • Den asylsökande godkänner att en bedömning görs.
  • Den den slutliga åldersbedömningen grundar sig på en sammantagen bedömning av alla omständigheter som kommer fram i ett asylärende.

För att höja tillförlitligheten i bedömningarna efterlyser Smer fler vetenskapliga studier kring vilka metoder som ska användas och återkommande uppföljningar av de metoder som används.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida