Smitta

Smittan borta – neonatalen i Malmö öppen igen

Smittan borta – neonatalen i Malmö öppen igen
Foto: Janne Lindmark

Neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus har hävt intagningsstoppet. Inga fler spädbarn har smittats av bakterien Serratia marcescens.

20 juli 2016

Avdelningen vid sjukhuset i Malmö stängdes i början av juli då den E-coli-liknande bakterien upptäcktes vid en rutinkontroll. Tio barn bar då på smittan men inget av dem hade blivit sjukt.

Tre av barnen har stannat kvar på avdelningen under intagningsstoppet då alla rum smittstädades.

Några fler fall har inte upptäckts och alla miljöodlingar har varit negativa, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida