Nikotin

Snusning under graviditet kan ge barnet högre blodtryck

Snusning under graviditet kan ge barnet högre blodtryck
En ny studie från Karolinska institutet visar på ett tydligt samband mellan nikotinexponering under fosterlivet och högre blodtryck under uppväxten. Arkivbild: Mostphotos

Barn till mammor som snusat under graviditeten har högre blodtryck vid sex års ålder än barn som inte exponerats för nikotin under fosterlivet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

16 oktober 2019
Dela artikeln

– Alla typer av tobak och nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten. Nikotin kan enkelt passera genom moderkakan och nå fostret, vilket kan påverka barnets framtida hälsa, säger studiens försteförfattare Felicia Nordenstam, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och barnkardiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, enligt ett pressmeddelande.

Forskarna mätte blodtryck och hjärtfrekvens hos 21 fem- och sexåringar vars mammor använt snus under graviditeten samt 19 barn i samma åldrar vars mammor inte använt några tobaksprodukter. De fann att det systoliska blodtrycket hos barn som exponerats för snus var 4,2 mmHg högre än hos oexponerade barn.

Problem senare i livet

Även om det förhöjda blodtrycket inte är kliniskt signifikant för enskilda barn så kan det få betydelse i vuxen ålder, särskilt i kombination med andra riskfaktorer för högt blodtryck såsom fetma eller inaktivitet, menar forskarna.

Studien visar även att hjärtfrekvensvariabiliteten var högre bland exponerade barn. Hur ökningen av hjärtfrekvensvariabilitet och blodtryck påverkar hjärtkärlhälsan i vuxen ålder återstår att utforska.

Tydligt samband med nikotin

Tidigare studier av kvinnor som röker under graviditeten har konsekvent påvisat negativa effekter, inklusive ökad risk för låg födelsevikt, för tidig födsel och dödföddhet, samt högre blodtryck hos exponerade barn.

Dessa studier har dock inte kunnat skilja på effekten av nikotin och effekten av andra biprodukter från rökning och inte heller kunnat kontrollera för exponering för passiv rökning efter födseln. Den aktuella studien har genom att följa snusexponerade barn kunnat påvisa ett samband mellan nikotinexponering under fosterlivet och högre blodtryck under uppväxten.

Studien Blood pressure and heart rate variability in preschool children exposed to smokeless tobacco in fetal life publiceras i dag online på Journal of the American Heart Association.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida