Spermadonator spred ärftlig sjukdom

Minst nio barn som kommit till genom spermadonation har ärvt en kronisk och potentiellt allvarlig sjukdom från en och samma donator.

Jyllandsposten berättar i dag om en ung man som mellan åren 2004 och 2006 donerade sin sperma till den danska spermabanken Nordic Cryobank. Sperman köptes av såväl danska som svenska, belgiska och amerikanska kvinnor fram till år 2009.

Nu har det visat sig att mannen led av en allvarlig och ärftlig sjukdom, Neurofibromatosis typ 1 (NF1).

Hittills har nio av de barn som kommit till världen med hjälp av mannens sperma drabbats av sjukdomen.

Enligt avdelningsläkaren Anne Cathrine Bollerup vid det danska läkemedelsverket, som utövar tillsyn över spermabankerna, kommer det regelbundet in anmälningar om sällsynta sjukdomar som ärvts genom spermadonation.

Ordföranden för Det Etiske Råd i Danmark, Jacob Birkler, efterlyser bättre kontroll av spermabankerna och vill förbättra screeningen av donatorerna, men rådsmedlemmen och läkaren Lotte Hvas tror inte att det skulle hjälpa.

– Man kan gardera sig mot sjukdomar som hiv, hepatit och andra liknande sjukdomar, men man kan inte kräva av spermadonatorerna att de ska gentestas för allt möjligt. Det är inte rimligt, säger hon till Jyllandsposten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida