Ny rapport

Stärkt elevhälsa kan förbättra ungas psykiska hälsa

Stärkt elevhälsa kan förbättra ungas psykiska hälsa
Allt fler unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Arkivbild: Colourbox

Folkhälsmyndigheten har utrett orsakerna till att allt fler yngre tonåringar lider av psykisk ohälsa. Mycket anses bero på skolan och en stärkt elevhälsa är ett av myndighetens förslag.

26 april 2018

Enligt den nya rapporten har andelen 13- och 15-åringar som svarar att de har symtom som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont fördubblats i Sverige under perioden 1985 till 2014. Det är en lång tidsperiod, men det är en oroande utveckling, anser Folkhälsomyndigheten.

– Eftersom trenden har varit tydligare i Sverige än i andra jämförbara länder så ville vi ta reda på orsakerna, säger Petra Löfstedt, utredare på myndigheten i ett pressmeddelande.

Läs också: Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga

Skolan främsta faktorn

Faktorer som har undersökts är familjen, socioekonomiska förutsättningar, skolan, samhällsförändringar och digitala medier. Slutsatsen som dras är att det framför allt är skolan som sätter press på de unga.

– Det finns tydliga tecken på samband mellan sämre skolprestationer och ökad risk för psykosomatiska besvär. Långvarig stress är också någonting som påverkar hälsan negativ.

Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan, som har genomgått stora förändringar sedan 1990-talets början, behöver stärkas. Det gäller bland annat elevhälsan, vars viktiga roll för elevers förutsättningar att klara skolan lyfts fram i rapporten.

Familjen och sociala medier

Enligt rapporten har förändringar på arbetsmarknaden också bidragit till en ökad stress bland de unga.

Däremot anses inte familjeförhållanden ligga bakom den ökade psykiska ohälsan.

När det gäller datoranvändning och sociala medier är det oklart hur mycket det spelar in, enligt Folkhälsomyndighetens rapport.

Läs hela rapporten här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida