Syskon på förlossningen behöver egen omvårdnad

I Japan har det på senare år blivit allt vanligare att syskon är med vid förlossningen.

I takt med att psykologiska och sociala faktorers betydelse för att uppleva en bra förlossning har uppmärksammats, blir det allt vanligare att japanska familjemedlemmar är med under förlossningen. Men det är få av de studier som gjorts av fenomenet som har tagit barnets perspektiv.

Vad betyder det för ett barn att vara med då ett syskon föds? Genom deltagande observation vid åtta kvinnors förlossning studerade barnmorskan Naoko Kuramoto och två av hennes kolleger vid Nagoyga City University Graduate School of Nursing and Midwifery samspelet mellan mor och barn under förlossningsarbetet. Observationerna följdes sedan upp med semistrukturerade studier.

Stimulerande eller hotfull

Forskarna fann att upplevelsen innebar stora känslomässiga svängningar för barnen, stimulerade deras nyfikenhet och känslighet för liv och sexualitet och ökade deras empati. Men för en del av barnen blev situationen en hotfull och stressande upplevelse då de allt eftersom förlossningen fortsked fjärmades allt mer från sin mamma.

För att nå en så bra omvårdnad som möjligt för barnet behöver mamman och barnet prata om förlossningen i förväg. Under förlossningen bör det finnas någonstans där barnet kan röra sig fritt, det behöver ha någon egen uppgift att utföra och skyddas från åsynen av blod och liknande. Det är också viktigt för barnets välbefinnande att någon annan nära familjemedlem är med och att samspelet med barnet är känsligt och välvilligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida