Unga ser positivt på att barnmorskor tar upp sexövergrepp

Vårdförbundet vill se över vad barnmorskor och sjuksköterskor kan göra för att hjälpa ungdomar sätta gränser för sex. Tillsammans med föreningen Ecpat arrangerade förbundet ett seminarium i Almedalen om unga och sex. 

– Den flod av porr som sköljer över ungdomarna gör dem osäkra på vad som är normal sexualitet och var de själva ska sätta gränserna. De flesta 12-åriga pojkar har tittat på porr och svänger sig med begrepp de inte förstår. De är oerhört frustrerade.

Det konstaterade Eva Wendt, forskare och barnmorska på en ungdomsmottagning i Halmstad under seminariet.

Enligt Joanna Lundquist från Ecpat, som arbetar mot alla former av barnsexhandel, beräknas tre miljoner barn i världen utnyttjas sexuellt och två miljoner dras in i barnsexindustrin varje år. 

Alltmer barnporr på nätet 

På Internet hänvisar allt fler porrsidor till barnporrsidor, enligt Ecpat. Det finns 100 000-tals sidor som marknadsför barnporr. Men alla som efterfrågar barnporr är inte pedofiler och det är inte förbjudet att titta, bara att ladda ned.

– Förr skedde kommersen på gatan, nu sker det över nätet. Förr innebar ett stort beslag av barnporrbilder 20 000 bilder, i dag innebär det en miljon, och där drabbas våra barn och ungdomar, sa Joanna Lundquist.

Många unga lägger ut bilder på sig själva, och åtskilliga av de omkring 140 olika ungdomssidor som finns innehåller barnporr.

– Webbens ungdomssidor besöks av många män och en del tar kontakt med ungdomar den vägen. Det börjar ofta med att de ber om rätt oskyldiga bilder men sedan trappas det upp. Ungdomarna har ofta svårt att skilja på ömsesidig vänskap och övergrepp, sa Joanna Lunquist

Dagens ungdomsgeneration är utsatt

En svensk undersökning visade enligt Joanna Lunquist att 30 procent av de deltagande flickorna hade blivit kontaktade på nätet och 1,4 procent av dem hade sålt sex. Varje dag görs 50 000 försök i Sverige att nå barnporrsidor.

– Ingen ungdomsgeneration har varit så utsatt som dagens och de har svårt att värja sig. Vården får ta emot de ungdomar som drabbas av ohälsa efter olika former av sexuella kränkningar, därför behöver vi kunskap, sa Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

Både Eva Wendt och Joanna Lundquist skulle önska att sexualkunskap ingick i alla vård- och lärarutbildningar.

– I dag hänvisar många till att de inte har tid. En del vill inte genera eller blir själva generade. Men jag skulle vilja att man inom vården blir medveten om att det egentligen inte är så svårt att prata med ungdomar om sex och övergrepp.

”Tala med ungdomar om sexualitet!”

Eva Wendts forskning visar att 92 procent av kvinnorna mellan 23 och 29 år tycker att det skulle vara  naturligt om läkare och barnmorskor pratade om sex och 72 procent att de tog upp sexövergrepp.

– Siffrorna är nog desamma för ungdomar. Jag tror att vi som arbetar med ungdomar ska ta upp hälsofrämjande aspekter som motvikt till porren. Berätta hur sexualiteten fungerar, diskutera var gränsen går, säger Eva Wendt.  

En av hennes studier bland 23- och 26-åringar visar en öppenhet för dialog, de litar på barnmorskor, läkare och sjuksköterskors kunnande. Hon ger ett exempel på hur ett samtal om övergrepp skulle kunna låta.

– Om jag säger: Som barnmorska känner jag till att en del ungdomar utsätts för sexuella kränkningar, är det något som du har kommit i kontakt med? då avdramatiserar jag och kränker inte den ungas integritet.

Att vid behov lotsa den unga vidare till rätt hjälp är personalens sak, påpekade hon.

– Jag skulle vilja att vår kongress i november tog ett avstamp för hur våra medlemsgrupper ska arbeta vidare med den här frågan, vårt tids slaveri, sa Ingrid Frisk och fick instämmande nickar från övriga styrelsen för Vårdförbundet som satt i publiken. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida