Ungdomsmottagning öppnar på webben

Nu kan unga mellan 13 och 25 år ställa frågor på nätet till specialister som barnmorskor och sexologer.

I dag öppnar www.umo.se. Det är en webbaserad ungdomsmottagning där unga människor anonymt och på ett enkelt sätt kunna ställa frågor, om sex förstås, men också om psykisk hälsa, genus, normer och relationer, och få ett personligt svar.

Beroende på vad frågorna handlar om kommer de att besvaras av specialister, bland andra barnmorskor, gynekologer, kuratorer och sexologer.

Likvärdig information

På webbplatsen kommer det också att finnas faktatexter, artiklar och reportage om sex- och samlevnadsfrågor.

– Vi kan ge unga människor en jämlik och likvärdig information till alla, oavsett var i landet de bor. Den når också grupper som i dag inte söker sig till ungdomsmottagningen, och det är viktigt, säger Love Nordenmark, som är projektledare.

Boka tid på nätet

Informationen kommer att faktagranskas på flera nivåer och är därmed kvalitetssäkrad.

Så småningom är tanken att sidan också ska rymma diskussionsforum, chattar och en sökbar katalog över landets ungdomsmottagningar, med möjlighet att boka tid.
Webbplatsen utvecklas av Sjukvårdsrådgivningen på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida