Ungdomsmottagningarna kan inte ensamma bekämpa klamydian

Antalet klamydiasmittade ökade med 45 procent mellan 2006 och 2007, visar nya siffror från Smittskyddsinstitutet. Fler än ungdomsmottagningarna behöver ta ansvar, anser barnmorskan Catharina Zätterström.

– Det är en katastrof. Aldrig förr har vi haft så höga siffror i Sverige. Det här är ett samhällsproblem som fler än ungdomsmottagningarna borde ta ansvar för, säger Catharina Zätterström, samordningsbarnmorska och verksamhetsutvecklare för mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar i sydvästra Stockholm.

Den största ökningen av klamydiafall förra året skedde i den yngsta åldersgruppen, de mellan 15 och 19 år. Där smittades 60 procent fler kvinnor än året innan och 71 procent fler män. Annars är det bland 15 till 24-åringar som de flesta smittade återfinns. Förra året hittades 73 procent av alla klamydiafall i den åldersgruppen. Medelåldern för alla smittade var 21 år för kvinnor och 24 för män.

 Testerbjudande på mödravården

– Drygt en fjärdedel av alla smittade är äldre än de som går till ungdomsmottagningarna. Det vore till exempel ett ypperligt tillfälle för barnmorskorna på mödravården att erbjuda de 23-åringar som kommer på cellprovtagning ett klamydiatest. En stor del av de kvinnor som är infertila på grund av äggledarskador har visat sig ha antikroppar mot klamydia i blodet. Så ur fertilitetssynpunkt är utvecklingen verkligt skrämmande, konstaterar Catharina Zätterström.

En del av förklaringen till den stora ökningen mellan 2006 och 2007 är att en del landsting 2006 använde testmetoder som inte fångade upp en ny klamydiavariant som upptäckts i landsting som använde en annan testmetod. I de landstingen steg antalet fall med 58 procent när de 2007 gick över till den nya testmetoden. I de landsting som hela tiden har kunnat se bägge klamydiatyperna ökade antalet fall med 20 procent förra året.

Tidsödande smittspårning 

– Förra året hittade vi 63 procent fler klamydiafall vid ungdomsmottagningarna i Stockholms läns landsting. Ökningen innebär mycket merarbete, inte minst med den oerhört viktiga smittspårningen. Den har dessutom blivit svårare att göra numera då ungdomarna har fler sexpartners. Men landstinget har inte skjutit till en enda extra krona.

Stockholms läns landsting har just infört en ny modell för ersättning till ungdomsmottagningarna. Förr var ersättningen baserad enbart på antal ungdomar i upptagningsområdet. Nu bygger 70 procent av ersättningen på det antal ungdomar som bor i området och 30 procent på besökssiffrorna.

– Modellen är det inget fel på, det är ett rättvisare system, men eftersom arbetsbelastningen har ökat borde man ha skjutit till mer pengar. I Halmstad har de också sett över den orättvisa fördelningen men där utgått från den ungdomsmottagning som fick mest pengar och konstaterat att så bör alla ha det. Hade ju varit en fin sak om de hade gjort likadant i Stockholm, anser Catharina Zätterström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida