barnhälsovård

Uppsala börjar vaccinera spädbarn mot hepatit B

Uppsala börjar vaccinera spädbarn mot hepatit B
Regeringen vill fortsätta utreda om vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Arkivbild: Mostphotos

Medan regeringen vill fortsätta utreda allmän vaccination tar landstinget i Uppsala saken i egna händer.

Redan 2013 föreslog Socialstyrelsen för regeringen att skydd mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även företrädare för smittskyddsläkare och barnläkare har föreslagit att Sverige ska införa vaccinationen.

Men ingenting har hänt och nyligen beslutade regeringen att låta Folkhälsomyndigheten fortsätta utreda frågan.

Nu har landstinget i Uppsala län därför tagit beslut om att själva införa vaccinationen för alla barn som föds från och med 2016.

– I och med att allt fler svenskar är ute och reser i världen så kan fler exponeras för viruset och därmed ökar risken för smitta och spridning även i Sverige. Vi behöver göra som man gör i andra länder och stärka skyddet genom att erbjuda vaccination, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare i landstinget.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar sedan 1992 att alla länder i världen om möjligt ska införa vaccinet i sina program med det långsiktiga målet att utrota sjukdomen. Sverige har hittills valt att bara vaccinera riskgrupper, det vill säga barn vars föräldrar är födda i ett land där hepatit B är vanligare än vad det är här.

Hepatit B

  • Hepatit B är en virussjukdom som kan orsaka leverskador.
  • Tidigare har sjukdomen främst förekommit i Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika.
  • Hepatit B-vaccinationen ges i tre doser som tillsammans ger ett fullständigt skydd mot sjukdomen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida