läkemedelsbiverkningar

Utökar ersättningen till narkolepsidrabbade

Utökar ersättningen till narkolepsidrabbade
Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi får plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag. Arkivbild: Mostphotos

En ny lag ger dem som fick narkolepsi till följd av vaccinationen mot svininfluensa upp till tio miljoner kronor i ersättning.

På flera punkter är den nya lagen generösare än tidigare förslag till ersättning, skriver företrädare för regeringen och oppositionen i Svenska Dagbladet i dag.

  • Det blir ingen åldersgräns för att få ersättning.
  • Generösare tidsgräns för anmälan av läkemedelsskadan. En studie om tidssambandet mellan vaccinering och insjuknande pågår.
  • Starkare sekretesskydd för att skydda uppgifter om den enskildes hälsotillstånd och ekonomi.

Det individuella taket för den sammanlagda ersättningen från staten och läkemedelsförsäkringen blir tio miljoner kronor.

I samband med vaccineringen med Pandemrix vid utbrottet av den så kallade svininfluensan A(H1N1) rapporterades cirka 450 fall av narkolepsi, framför allt hos barn och unga.

Den neurologiska sjukdomen är kronisk och påverkar de ungas livssituation och framtid i hög grad.

På grund av de ekonomiska begränsningarna i läkemedelsförsäkringen har staten redan tidigare lovat att gå in med extra ersättning till de drabbade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida